ค้นหา ใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
กลับหน้าแรกภาพกิจกรรมดาวน์โหลดกระดานสนทนาสมุดเยี่ยมติดต่อเรา โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
ชื่อผู้ใช้ :

กรุณาใส่ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน :

กรุณาใส่รหัสผ่าน

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    ประวัติโรงเรียน
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    สัญลักษณ์โรงเรียน
    ข้อมูลครู
    ข้อมูลนักเรียน
    แผนที่ ที่ตั้ง
    งานประกันคุณภาพการศึกษา
    งานวิชาการ
    โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    คณะผู้บริหาร
    กลุ่มสาระฯภาษาไทย
    กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
    กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
    กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
    กลุ่มสาระฯศิลปะ
    กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
    กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
    สนับสนุนการสอน
    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
    พนักงานจ้างตามภารกิจ
    ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    โรงเรียนในสังกัด อบจ.นม.
    โรงเรียน อบจ.นม.กลุ่มที่ 2
    โรงเรียน อบจ.นม.กลุ่มที่ 3
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    อบจ.จังหวัดนครราชสีมา
    สำนักการศึกษาฯ
    e-FileTransfer
    สำนักงาน ก.พ.
    กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
    ครูบ้านนอกดอทคอม
    ครูไทย
    กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
    ศูนย์ความรู้อาเซียน
    สมาคมอาเซียน
    เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
    โครงการ eDLTV
    สารานุกรมเมืองด่านนอก
    คุรุสภา
    พรบ.คอมพิวเตอร์
    ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA
    web conference
    DLIT ห้องเรียนแห่งคุณภาพ
    การสอนเพิ่มเติมความรู้ผ่านระบบถ่ายทอดสดบนเว็บไซต์
     SBMLD INNOVATION
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญประจำปีการศึกษา 2557
    พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
    พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558
    โครงการสืบสานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำภูมิปัญญาท้องถิ่น
    งานเกษียณอายุราชการ ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๐
    ศาสตร์พระราชาโรงเรียนบัวใหญ่"ปลูกป่าในใจคน"
    "กราบหัวใจครู"เนื่องในวันครู16 มกราคม 2563
    "ก้าวสู่ฝันวันเกษียณ มุทิตา กษิณาลัย ร้อยดวงใจผูกพัน" งานเกษียณราชการประจำปี 2563
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำปี 2556
    นักเรียนที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
    โครงงานภาษาอังกฤษ เรื่อง "Triple E from E-book"
    ร้องเพลงประสานเสียง"เพลงธงชาติ" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เนื่องในวันไหว้ครู 12 มิถุนายน 2557
    ร้องเพลงเทิดพระเกียรติพระคุณแม่ โดยเด็กหญิง ชุติกาญจน์ โคตรเสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
    นักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ทำเครื่องแยกเหรียญชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์อีสาน
    โครงงานเรื่อง ธนบัตร : เอกลักษณ์ชาติ ประวัติศาสตร์ไทย
    โครงงานภาษาไทย
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

 
 
 

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

ประกาศโรงเรียนบัวใหญ่ เรื่อง ปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศโรงเรียนบัวใหญ่
 
โดย admin [ 24 ธ.ค. 2563 ] อ่าน 212 ครั้ง

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่
 
โรงเรียนบัวใหญ่ ขอต้อนรับบุคลากรใหม่ คุณครูณิชัชฌา อาโยวงษ์ และคุณครูนารี แก้วหานาท [ 2 ธ.ค. 2563 ] อ่าน 146 ครั้ง
  โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่
 
โรงเรียนบัวใหญ่ ขอขอบคุณศิษย์เก่า รุ่น ม.3 พ.ศ.2523 และรุ่น ม.6 พ.ศ.2528 ที่มอบทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาทให้แก่โรงเรียน [ 30 พ.ย. 2563 ] อ่าน 99 ครั้ง
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้นวัตกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและการขอวิทยฐานะ [ 30 พ.ย. 2563 ] อ่าน 98 ครั้ง
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่องมาตรการและข้อปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 10 พ.ย. 2563 ] อ่าน 149 ครั้ง
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่
 
โรงเรียนบัวใหญ่ จัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [ 11 ส.ค. 2563 ] อ่าน 414 ครั้ง

 

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา
 
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ] อ่าน 280 ครั้ง

ดูทั้งหมด

 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
ดูทั้งหมด

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
ดาวน์โหลด ปถ.05,bookmark ภาคเรียนที่ 2/2563 [ 21 ม.ค. 2564 ] อ่าน 59 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบัวใหญ่ เรื่อง รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 17 พ.ย. 2563 ] อ่าน 97 ครั้ง
บัญชีครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โรงเรียนบัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา [ 17 พ.ย. 2563 ] อ่าน 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด ปถ.05 ภาคเรียนที่1-2563 [ 27 ก.ค. 2563 ] อ่าน 341 ครั้ง
ดาวน์โหลด Bookmark ภาคเรียนที่1-2563 [ 27 ก.ค. 2563 ] อ่าน 241 ครั้ง
 
 

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
 

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
 
 
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

 

นายสมยศ   ระย้าอินทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 

 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนบัวใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบัวใหญ่
    เว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่า
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    ครูนิรันด์ สารรัมย์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ครูณัฐพงษ์ เจริญปรุ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ครูจิรภา เซียนพิมาย(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    ครูนิตยา ภูสำเภา(คณิตศาสตร์)
    ครูสำอาง โม้ลา(ภาษาไทย)
    ครูวันทนีย์ กันสิงห์(ภาษาไทย)
    ครูปรารถนา รักศิลป์ (วิทยาศาสตร์)
    ครูลัดดา เชื้อฉ่ำหลวง(คณิตศาสตร์)
    ครูจิราพร รัตนสิงห์(ภาษาไทย)
    ครูจีราภรณ์ การสูงเนิน(สังคมศึกษาฯ)
    ครูธนาพร ศิริมั่น(วิทยาศาสตร์)
    รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่ นายราวี โม้ลา
    ครูวันทนีย์ กันสิงห์(ภาษาไทย)
    ครูฐิติตาพร พุฒขุนทด(วิทยาศาสตร์)
    ครูชยุต พละศิลา(สังคมศึกษาฯ)
    ครูสุกัญญา แจ้งหมื่นไวย์(งานแนะแนว)
    ครูอนงค์ ภูหัวตลาด(คณิตศาสตร์)
    ครูเมตตา ทับศรีแก้ว(คณิตศาสตร์)
    ครูจุฑาทิพย์ ทะน้อม(ภาษาต่างประเทศ)
    ครูสุมาลี อุดารักษ์(ภาษาต่างประเทศ)
    ครูเจนจิรา อินภู่(ภาษาไทย)
    ครูเตือนใจ เจริญตา(ภาษาต่างประเทศ)
    ครูนุสรา เพ็งพล(คณิตศาสตร์)
    ครูธิติมา ชัยปัญหา(ภาษาต่างประเทศ)
    ครูใจเพ็ชร เจริญใจ(สังคมศึกษาฯ)
    ครูพิมพ์สิรี ศิริมนตรี(ภาษาต่างประเทศ)
    ครูไพเราะ โรจนานนท์(การงานอาชีพฯ)
    ครูธันยนันท์ จันทรเสน(สังคมศึกษาฯ)
    รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบัวใหญ่ นายนุวัฒน์ อุทารสวัสดิ์
    ครูรชนิกร ศิริมั่น(วิทยาศาสตร์)
    ครูภาวินี ศรีพูน(คณิตศาสตร์)
    ครูอุเทน ภูสิลิตร(คณิตศาสตร์)
    ครูภัทรียา วงษ์วาลย์(คณิตศาสตร์)
    ครูอุดม ไชยนอก(สังคมศึกษาฯ)
    ครูเสรี เขียนดี(พลศึกษา)
    ครูศรีวรรณ แฉขุนทด(ภาษาไทย)
    ส.ต.ต.ธีระพงษ์ สวนดี(ภาษาไทย)
    ครูปัญญา หาญนา(ภาษาไทย)
    ครูวิลาวรรณ ดีเรือก(ภาษาต่างประเทศ)
    ครูคำนึงสุข สุมินทนะ(สังคมฯ)
    ครูจุรีรัตน์ จัดนอก(คณิตศาสตร์)
    ครูเนาวรัตน์ โตประศรี(คณิตศาสตร์)
    ครูนิติพัฒน์ โพธิ์สิทธิพันธุ์(ภาษาไทย)
    ครูนิตยา ภูสำเภา(คณิตศาสตร์)
    ครูสมพร ทับอาสา(ภาษาต่างประเทศ)
    ครูชุติกาญจน์ แพ่งศรีสาร(สังคมศึกษาฯ)
    ครูจุรีรัตน์ จัดนอก(คณิตศาสตร์)
    ครูกรรณิกา อัครปทุม(ภาษาต่างประเทศ)
    ครูนุสรา เพ็งพล(คณิตศาสตร์)
    ครูกฤษฎิ์ ศรีพูน(ศิลปะ)
    ครูสุภรัตน์ ศรีบุณยมาลา(การงานอาชีพฯ)
    ครูจิราภรณ์ แสงอ่อน(วิทยาศาสตร์)
    ครูนิตยา พรมกอง(คณิตศาสตร์)
    ครูจิรภา เซียนพิมาย(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่ นายพลชัย โยศรีคุณ
    ครูจิตติกา ชัยภักดี(ภาษาไทย)
    ครูปราโมทย์ พิมพิค่อ(สุขศึกษาและพลศึกษา)
    ครูลัดดา เชื้อฉ่ำหลวง(คณิตศาสตร์)
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ 83 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ : 0-4446-1569,0-4446-2693  โทรสาร : 0-4446-2693
e-mail : vck@bua-yai.ac.th