ระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบคอพวเตอร์แหลักการทำงาน
ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล
จริยธรรมและความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
โลกอินเตอร์เน็ต

หน้าหลัก แผนที่เว็บไซต์ ติดต่อเรา ผู้จัดทำ
 
หน่วยที่ 5 จริยธรรมและควาปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Ethics): เทคโนโลียีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
   
   
 
จริยธรรมและควาปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์  
 
ความหมายของจริยธรรมคอมพิวเตอร์  
 
 
 
 
 
ประเภทอาชญากรคอมพิวเตอร์  
 
การป้องกันการเข้าถึงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์  
         
      แบบทดสอบก่อนเรียน  
      แบบทดสอบหลังเรียน  
 
     
         
         
         
         
         
         
         
         
 
 
 
 
 
 
    กลับขึ้นข้างบน    


โรงเรียนบัวใหญ่ 83 ต.บัวใหญ่  อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120   
โทรศัพท์ 0-4446-1569 โทรสาร 0-4446-2693