ระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบคอพวเตอร์แหลักการทำงาน
ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล
จริยธรรมและความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
โลกอินเตอร์เน็ต

หน้าหลัก แผนที่เว็บไซต์ ติดต่อเรา ผู้จัดทำ
 
หน่วยที่ 5 จริยธรรมและควาปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Ethics): เทคโนโลียีสารสนเทศและการสื่อสาร

ความหมาย | กฎหมาเทคโนโลยีสารสนเทศ | อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ | การป้องกันการเข้าถึงข้อมูล

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์

 

 

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Crime หรือ Cyber Crime) อาชญากรคอมพิวเตอร์จะก่ออาชญากรรมหลายรูปแบบ ซึ่งปัจจุบันทั่วโลกจัดออกเป็น 7 ประเภท

1. ลักลอบขโมย หรือดักดูข้อมูล แล้วนำข้อมูลนั้นมาใช้เป็นประโยชน์ต่อตน
2. ละเมิดสิทธิ แก้ไขซอฟต์แวร์โดยมิชอบ
3. แพร่ภาพ เสียง ลามก อนาจาร และข้อมูลที่ไม่เหมาะสม
4. ฟอกเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
5. ก่อกวน หรือทำลายระบบสาราณูปโภค
6. หลอกลวงให้ร่วมค้าขาย หรือลงทุนปลอม
7. โอนเงินจากบัญชีผู้อื่นเข้าบัญชีของตน

อาชญากรคอมพิวเตอร์ คือ
ผู้กระทำผิดกฎหมายโดยใช้คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนสำคัญ จำแนกได้ดังนี้
1. Novices คือ พวกมือสมัครเล่น
2. Queer คือ พวกจิตไม่ปกติ
3. Dreamer คือ พวกบ้าลัทธิ
4. Hacker คือ พวกเจาะระบบคอมพิวเตอร์
5. Cracker คือ พวกชอบก่อความเสียหาย
6. Organized Criminal คือ พวกกลุ่มอาชญากรที่ร่วมมือกัน 
7. Career Criminal คือ พวกอาชญากรมืออาชีพ

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/3
  กลับขึ้นข้างบน  


โรงเรียนบัวใหญ่ 83 ต.บัวใหญ่  อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120   
โทรศัพท์ 0-4446-1569 โทรสาร 0-4446-2693