ค้นหา ใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
กลับหน้าแรกภาพกิจกรรมดาวน์โหลดกระดานสนทนาสมุดเยี่ยมติดต่อเรา โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
ชื่อผู้ใช้ :

กรุณาใส่ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน :

กรุณาใส่รหัสผ่าน

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    ประวัติโรงเรียน
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    สัญลักษณ์โรงเรียน
    ข้อมูลครู
    ข้อมูลนักเรียน
    แผนที่ ที่ตั้ง
    งานประกันคุณภาพการศึกษา
    งานวิชาการ
    โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    คณะผู้บริหาร
    กลุ่มสาระฯภาษาไทย
    กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
    กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
    กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
    กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
    กลุ่มสาระฯศิลปะ
    กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
    กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
    สนับสนุนการสอน
    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำนักงาน
    ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    โรงเรียนในสังกัด อบจ.นม.
    โรงเรียน อบจ.นม.กลุ่มที่ 2
    โรงเรียน อบจ.นม.กลุ่มที่ 3
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    อบจ.จังหวัดนครราชสีมา
    สำนักการศึกษาฯ
    e-FileTransfer
    สำนักงาน ก.พ.
    กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
    ครูบ้านนอกดอทคอม
    ครูไทย
    กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
    ศูนย์ความรู้อาเซียน
    สมาคมอาเซียน
    เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
    โครงการ eDLTV
    สารานุกรมเมืองด่านนอก
    คุรุสภา
    พรบ.คอมพิวเตอร์
    ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA
    web conference
    DLIT ห้องเรียนแห่งคุณภาพ
    การสอนเพิ่มเติมความรู้ผ่านระบบถ่ายทอดสดบนเว็บไซต์
     SBMLD INNOVATION
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญประจำปีการศึกษา 2557
    พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
    พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558
    โครงการสืบสานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำภูมิปัญญาท้องถิ่น
    งานเกษียณอายุราชการ ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๐
    ศาสตร์พระราชาโรงเรียนบัวใหญ่"ปลูกป่าในใจคน"
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

 
 
 

ค้นหาชื่อไฟล์ : โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

ไฟล์ดาวน์โหลดลำดับที่ # 23

จำนวนการดาวน์โหลด 34 ครั้ง

ชื่อไฟล์ :

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์2561   (ขนาด 861.29 KB )


ดาวน์โหลด

รายละเอียด :

โดย : admin   2018-10-08


ไฟล์ดาวน์โหลดลำดับที่ # 22

จำนวนการดาวน์โหลด 32 ครั้ง

ชื่อไฟล์ :

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือนมกราคม2561   (ขนาด 2.42 MB )


ดาวน์โหลด

รายละเอียด :

โดย : admin   2018-10-08


ไฟล์ดาวน์โหลดลำดับที่ # 21

จำนวนการดาวน์โหลด 51 ครั้ง

ชื่อไฟล์ :

ตัวอย่างบัญชีครุภัณฑ์2562   (ขนาด 12.56 KB )


ดาวน์โหลด

รายละเอียด :

โดย : admin   2018-10-08


ไฟล์ดาวน์โหลดลำดับที่ # 20

จำนวนการดาวน์โหลด 37 ครั้ง

ชื่อไฟล์ :

ตัวอย่างแบบจัดซื้อจัดจ้าง   (ขนาด 1.02 MB )


ดาวน์โหลด

รายละเอียด :

โดย : admin   2018-10-05


ไฟล์ดาวน์โหลดลำดับที่ # 19

จำนวนการดาวน์โหลด 30 ครั้ง

ชื่อไฟล์ :

ตัวอย่างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง   (ขนาด 90.36 KB )


ดาวน์โหลด

รายละเอียด :

โดย : admin   2018-10-05


ไฟล์ดาวน์โหลดลำดับที่ # 18

จำนวนการดาวน์โหลด 39 ครั้ง

ชื่อไฟล์ :

ตัวอย่างปช07   (ขนาด 54.35 KB )


ดาวน์โหลด

รายละเอียด :

โดย : admin   2018-10-05


ไฟล์ดาวน์โหลดลำดับที่ # 17

จำนวนการดาวน์โหลด 35 ครั้ง

ชื่อไฟล์ :

แบบ(พ.1)   (ขนาด 21.72 KB )


ดาวน์โหลด

รายละเอียด :

โดย : admin   2018-10-05


ไฟล์ดาวน์โหลดลำดับที่ # 16

จำนวนการดาวน์โหลด 8987 ครั้ง

ชื่อไฟล์ :

SDQ-BuayaiSchool-v1   (ขนาด 329.38 KB )


ดาวน์โหลด

รายละเอียด :

แบบรายงานการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล(SDQ)

โดย : admin   2017-01-11


ไฟล์ดาวน์โหลดลำดับที่ # 15

จำนวนการดาวน์โหลด 8989 ครั้ง

ชื่อไฟล์ :

โลโก้โรงเรียน   (ขนาด 13.00 KB )


ดาวน์โหลด

รายละเอียด :

โดย : admin   2016-11-15


ไฟล์ดาวน์โหลดลำดับที่ # 14

จำนวนการดาวน์โหลด 8987 ครั้ง

ชื่อไฟล์ :

ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ครูจิรภา เซียนพิมาย   (ขนาด 21.06 MB )


ดาวน์โหลด

รายละเอียด :

โดย : admin   2016-05-16

พบจำนวนทั้งหมด 20 รายการ หน้า 1 2

 
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ 83 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ : 0-4446-1569,0-4446-2693  โทรสาร : 0-4446-2693
e-mail : buayai2013@gmail.com