ค้นหา ใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
กลับหน้าแรกภาพกิจกรรมดาวน์โหลดกระดานสนทนาสมุดเยี่ยมติดต่อเรา โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
ชื่อผู้ใช้ :

กรุณาใส่ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน :

กรุณาใส่รหัสผ่าน

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    ประวัติโรงเรียน
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    สัญลักษณ์โรงเรียน
    ข้อมูลครู
    ข้อมูลนักเรียน
    แผนที่ ที่ตั้ง
    งานประกันคุณภาพการศึกษา
    งานวิชาการ
    โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    คณะผู้บริหาร
    กลุ่มสาระฯภาษาไทย
    กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
    กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
    กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
    กลุ่มสาระฯศิลปะ
    กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
    กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
    สนับสนุนการสอน
    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
    พนักงานจ้างตามภารกิจ
    ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    โรงเรียนในสังกัด อบจ.นม.
    โรงเรียน อบจ.นม.กลุ่มที่ 2
    โรงเรียน อบจ.นม.กลุ่มที่ 3
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    อบจ.จังหวัดนครราชสีมา
    สำนักการศึกษาฯ
    e-FileTransfer
    สำนักงาน ก.พ.
    กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
    ครูบ้านนอกดอทคอม
    ครูไทย
    กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
    ศูนย์ความรู้อาเซียน
    สมาคมอาเซียน
    เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
    โครงการ eDLTV
    สารานุกรมเมืองด่านนอก
    คุรุสภา
    พรบ.คอมพิวเตอร์
    ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA
    web conference
    DLIT ห้องเรียนแห่งคุณภาพ
    การสอนเพิ่มเติมความรู้ผ่านระบบถ่ายทอดสดบนเว็บไซต์
     SBMLD INNOVATION
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญประจำปีการศึกษา 2557
    พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
    พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558
    โครงการสืบสานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำภูมิปัญญาท้องถิ่น
    งานเกษียณอายุราชการ ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๐
    ศาสตร์พระราชาโรงเรียนบัวใหญ่"ปลูกป่าในใจคน"
    "กราบหัวใจครู"เนื่องในวันครู16 มกราคม 2563
    "ก้าวสู่ฝันวันเกษียณ มุทิตา กษิณาลัย ร้อยดวงใจผูกพัน" งานเกษียณราชการประจำปี 2563
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำปี 2556
    นักเรียนที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
    โครงงานภาษาอังกฤษ เรื่อง "Triple E from E-book"
    ร้องเพลงประสานเสียง"เพลงธงชาติ" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เนื่องในวันไหว้ครู 12 มิถุนายน 2557
    ร้องเพลงเทิดพระเกียรติพระคุณแม่ โดยเด็กหญิง ชุติกาญจน์ โคตรเสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
    นักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ทำเครื่องแยกเหรียญชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์อีสาน
    โครงงานเรื่อง ธนบัตร : เอกลักษณ์ชาติ ประวัติศาสตร์ไทย
    โครงงานภาษาไทย
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

 
 
 

ค้นหาชื่อไฟล์ : โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

ไฟล์ดาวน์โหลดลำดับที่ # 26

จำนวนการดาวน์โหลด 9875 ครั้ง

ชื่อไฟล์ :

รายงานการคัดกรองนักเรียนปี 2562   (ขนาด 101.12 KB )


ดาวน์โหลด

รายละเอียด :

โดย : admin   2019-11-29


ไฟล์ดาวน์โหลดลำดับที่ # 25

จำนวนการดาวน์โหลด 9869 ครั้ง

ชื่อไฟล์ :

SDQ-BuayaiSchool-v1-2562   (ขนาด 335.21 KB )


ดาวน์โหลด

รายละเอียด :

โดย : admin   2019-11-29


ไฟล์ดาวน์โหลดลำดับที่ # 24

จำนวนการดาวน์โหลด 9872 ครั้ง

ชื่อไฟล์ :

บัญชีผู้ใช้-ดูแลรับผิดชอบ(ครุภัณฑ์)   (ขนาด 16.46 KB )


ดาวน์โหลด

รายละเอียด :

โดย : admin   2019-07-12


ไฟล์ดาวน์โหลดลำดับที่ # 23

จำนวนการดาวน์โหลด 9870 ครั้ง

ชื่อไฟล์ :

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์2561   (ขนาด 861.29 KB )


ดาวน์โหลด

รายละเอียด :

โดย : admin   2018-10-08


ไฟล์ดาวน์โหลดลำดับที่ # 22

จำนวนการดาวน์โหลด 9972 ครั้ง

ชื่อไฟล์ :

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือนมกราคม2561   (ขนาด 2.42 MB )


ดาวน์โหลด

รายละเอียด :

โดย : admin   2018-10-08


ไฟล์ดาวน์โหลดลำดับที่ # 21

จำนวนการดาวน์โหลด 9883 ครั้ง

ชื่อไฟล์ :

ตัวอย่างบัญชีครุภัณฑ์2562   (ขนาด 12.56 KB )


ดาวน์โหลด

รายละเอียด :

โดย : admin   2018-10-08


ไฟล์ดาวน์โหลดลำดับที่ # 20

จำนวนการดาวน์โหลด 9872 ครั้ง

ชื่อไฟล์ :

ตัวอย่างแบบจัดซื้อจัดจ้าง   (ขนาด 1.02 MB )


ดาวน์โหลด

รายละเอียด :

โดย : admin   2018-10-05


ไฟล์ดาวน์โหลดลำดับที่ # 19

จำนวนการดาวน์โหลด 9868 ครั้ง

ชื่อไฟล์ :

ตัวอย่างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง   (ขนาด 90.36 KB )


ดาวน์โหลด

รายละเอียด :

โดย : admin   2018-10-05


ไฟล์ดาวน์โหลดลำดับที่ # 18

จำนวนการดาวน์โหลด 9891 ครั้ง

ชื่อไฟล์ :

ตัวอย่างปช07   (ขนาด 54.35 KB )


ดาวน์โหลด

รายละเอียด :

โดย : admin   2018-10-05


ไฟล์ดาวน์โหลดลำดับที่ # 17

จำนวนการดาวน์โหลด 9887 ครั้ง

ชื่อไฟล์ :

แบบ(พ.1)   (ขนาด 21.72 KB )


ดาวน์โหลด

รายละเอียด :

โดย : admin   2018-10-05

พบจำนวนทั้งหมด 23 รายการ หน้า 1 2 3

 
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ 83 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ : 0-4446-1569,0-4446-2693  โทรสาร : 0-4446-2693
e-mail : vck@bua-yai.ac.th