ค้นหา ใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
กลับหน้าแรกภาพกิจกรรมดาวน์โหลดกระดานสนทนาสมุดเยี่ยมติดต่อเรา โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
ชื่อผู้ใช้ :

กรุณาใส่ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน :

กรุณาใส่รหัสผ่าน

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    ประวัติโรงเรียน
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    สัญลักษณ์โรงเรียน
    ข้อมูลครู
    ข้อมูลนักเรียน
    แผนที่ ที่ตั้ง
    งานประกันคุณภาพการศึกษา
    งานวิชาการ
    โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    คณะผู้บริหาร
    กลุ่มสาระฯภาษาไทย
    กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
    กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
    กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
    กลุ่มสาระฯศิลปะ
    กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
    กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
    สนับสนุนการสอน
    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
    พนักงานจ้างตามภารกิจ
    ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    โรงเรียนในสังกัด อบจ.นม.
    โรงเรียน อบจ.นม.กลุ่มที่ 2
    โรงเรียน อบจ.นม.กลุ่มที่ 3
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    อบจ.จังหวัดนครราชสีมา
    สำนักการศึกษาฯ
    e-FileTransfer
    สำนักงาน ก.พ.
    กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
    ครูบ้านนอกดอทคอม
    ครูไทย
    กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
    ศูนย์ความรู้อาเซียน
    สมาคมอาเซียน
    เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
    โครงการ eDLTV
    สารานุกรมเมืองด่านนอก
    คุรุสภา
    พรบ.คอมพิวเตอร์
    ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA
    web conference
    DLIT ห้องเรียนแห่งคุณภาพ
    การสอนเพิ่มเติมความรู้ผ่านระบบถ่ายทอดสดบนเว็บไซต์
     SBMLD INNOVATION
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญประจำปีการศึกษา 2557
    พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
    พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558
    โครงการสืบสานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำภูมิปัญญาท้องถิ่น
    งานเกษียณอายุราชการ ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๐
    ศาสตร์พระราชาโรงเรียนบัวใหญ่"ปลูกป่าในใจคน"
    "กราบหัวใจครู"เนื่องในวันครู16 มกราคม 2563
    "ก้าวสู่ฝันวันเกษียณ มุทิตา กษิณาลัย ร้อยดวงใจผูกพัน" งานเกษียณราชการประจำปี 2563
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำปี 2556
    นักเรียนที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
    โครงงานภาษาอังกฤษ เรื่อง "Triple E from E-book"
    ร้องเพลงประสานเสียง"เพลงธงชาติ" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เนื่องในวันไหว้ครู 12 มิถุนายน 2557
    ร้องเพลงเทิดพระเกียรติพระคุณแม่ โดยเด็กหญิง ชุติกาญจน์ โคตรเสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
    นักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ทำเครื่องแยกเหรียญชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์อีสาน
    โครงงานเรื่อง ธนบัตร : เอกลักษณ์ชาติ ประวัติศาสตร์ไทย
    โครงงานภาษาไทย
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

 

ภาพกิจกรรม

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่องมาตรการและข้อปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 10 พ.ย. 2563] อ่าน 42ครั้ง
โรงเรียนบัวใหญ่ จัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [ 11 ส.ค. 2563] อ่าน 311ครั้ง
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 [ 31 ก.ค. 2563] อ่าน 203ครั้ง
แนวทางการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา การมาเรียนของนักเรียนเพื่อป้องกันโรค Covid-19 [ 25 มิ.ย. 2563] อ่าน 446ครั้ง
ประกาศรายชื่อนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 [ 28 พ.ค. 2563] อ่าน 885ครั้ง
การมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ ในระบบออนไลน์ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 [ 2 พ.ค. 2563] อ่าน 4236ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 รอบที่ 2 [ 27 เม.ย. 2563] อ่าน 2214ครั้ง
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [ 23 เม.ย. 2563] อ่าน 9344ครั้ง
ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ ชมการถ่ายทอดสด เกี่ยวกับนโยบายของโรงเรียน และตอบข้อคำถาม [ 6 เม.ย. 2563] อ่าน 914ครั้ง
การมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ ในระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) ภายในวันที่ 7-9 เมษายน 2563 เท่านั้น [ 28 มี.ค. 2563] อ่าน 2773ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง "นายอภิรักษ์ สันติวีระวงศ์" ในการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) [ 26 มี.ค. 2563] อ่าน 422ครั้ง
รับสมัครนักเรียน โรงเรียนบัวใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 [ 21 มี.ค. 2563] อ่าน 2107ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบัวใหญ่ เรื่อง งดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [ 18 มี.ค. 2563] อ่าน 525ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนบัวใหญ่ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นประจำปี ๒๕๖๒ [ 20 ม.ค. 2563] อ่าน 322ครั้ง
โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ [ 4 ธ.ค. 2562] อ่าน 515ครั้ง
พิธีส่งตัวคณะนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 37 "นครระยองเกมส์" [ 4 ธ.ค. 2562] อ่าน 466ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาโรงเรียนบัวใหญ่ที่ได้รับรางวัลและเป็นตัวแทนนักกีฬาเข้าทำการแข่งขันกีฬา อปท.ชิงชนะเลิศระดับระดับประเทศ"ระยองเกมส์" [ 5 พ.ย. 2562] อ่าน 536ครั้ง
๑๒ สิงหา มหาราชินี วันแม่แห่งชาติ [ 9 ส.ค. 2562] อ่าน 504ครั้ง
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา เฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ [ 30 ก.ค. 2562] อ่าน 513ครั้ง
กิจกรรมสานสัมพันธ์นัดพบผู้ปกครอง Classroom meeting ประจำปีการศึกษา 2562 [ 22 ก.ค. 2562] อ่าน 510ครั้ง
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนภายในโรงเรียนบัวใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 [ 22 ก.ค. 2562] อ่าน 541ครั้ง
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2562 [ 19 ก.ค. 2562] อ่าน 506ครั้ง
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา โรงเรียนบัวใหญ่ สำนักคณะจังหวัดนครราชสีมา สังกัดวัดประชานิต [ 4 ก.ค. 2562] อ่าน 509ครั้ง
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 [ 3 ก.ค. 2562] อ่าน 522ครั้ง
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปีการศึกษา 2562 [ 26 มิ.ย. 2562] อ่าน 509ครั้ง
กิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา2562 [ 26 มิ.ย. 2562] อ่าน 523ครั้ง
พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ [ 17 มิ.ย. 2562] อ่าน 580ครั้ง
ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบัวใหญ่เข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอำเภอบัวใหญ่ [ 7 พ.ค. 2562] อ่าน 439ครั้ง
โรงเรียนบัวใหญ่เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 [ 15 ก.พ. 2562] อ่าน 1231ครั้ง
การสอนเสริมแบบเข้มข้นเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 [ 14 ก.พ. 2562] อ่าน 585ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทุกท่านที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นประจำปี ๒๕๖๑ [ 21 ม.ค. 2562] อ่าน 750ครั้ง
กิจกรรมบรรพชาสามเณร ๙๙ รูป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ [ 27 ธ.ค. 2561] อ่าน 527ครั้ง
Merry Chirstmas and Happy New Year 2019 [ 19 ธ.ค. 2561] อ่าน 742ครั้ง
ขอเชิญร่วมงาน "๑๐๒ ปี คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าบัวใหญ่" [ 27 พ.ย. 2561] อ่าน 697ครั้ง
โครงการพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ ๔ [ 26 พ.ย. 2561] อ่าน 535ครั้ง
พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [ 26 พ.ย. 2561] อ่าน 462ครั้ง
"มุฑิตากษิณาจารย์ บัวงามลาก้าน ๒๕๖๑" [ 1 ต.ค. 2561] อ่าน 819ครั้ง
กิจกรรมการประกวดไหว้สวยพอเพียงประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ [ 27 ส.ค. 2561] อ่าน 949ครั้ง
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ [ 10 ส.ค. 2561] อ่าน 770ครั้ง
การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนภายในโรงเรียนบัวใหญ่ ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 [ 9 ก.ค. 2561] อ่าน 850ครั้ง
สดุดีครูกวีสี่แผ่นดิน เทิดคีตะราชา วาระภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๑ [ 3 ก.ค. 2561] อ่าน 763ครั้ง
พิธีสวนสนามและถวายคำปฏิญาณ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ [ 27 มิ.ย. 2561] อ่าน 2854ครั้ง
กิจกรรมสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง Classroom Meeting ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 [ 25 มิ.ย. 2561] อ่าน 695ครั้ง
คณะครูนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบัวใหญ่ร่วมกันบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย [ 25 มิ.ย. 2561] อ่าน 703ครั้ง
กีฬาสานสัมพันธ์ส่วนราชการอำเภอบัวใหญ่ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 [ 25 มิ.ย. 2561] อ่าน 586ครั้ง
ประดับอินทนูให้แก่ครูที่มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น [ 25 มิ.ย. 2561] อ่าน 584ครั้ง
พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ [ 14 มิ.ย. 2561] อ่าน 727ครั้ง
โรงเรียนบัวใหญ่ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 [ 9 ก.พ. 2561] อ่าน 1609ครั้ง
พิธีมอบทุนการศึกษา จากศิษย์เก่าโรงเรียนบัวใหญ่ รุ่น 2516 จำนวน 50 ทุน [ 22 ม.ค. 2561] อ่าน 931ครั้ง
การสอนเสริมแบบเข้มข้น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 [ 22 ม.ค. 2561] อ่าน 816ครั้ง
Merry Chirstmas and Happy New Year 2018 in casual style [ 8 ม.ค. 2561] อ่าน 899ครั้ง
กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการให้กับครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา [ 21 ธ.ค. 2560] อ่าน 856ครั้ง
โรงเรียนบัวใหญ่รับการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น [ 21 ธ.ค. 2560] อ่าน 1096ครั้ง
โครงการบรรพชาสามเณร ๙๙ รูป เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ [ 21 ธ.ค. 2560] อ่าน 829ครั้ง
มอบเกียรติบัตรแด่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ติดระดับ Top-Ten ในแต่ละระดับชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 [ 28 พ.ย. 2560] อ่าน 1292ครั้ง
พิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหาธีราชเจ้า ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ [ 28 พ.ย. 2560] อ่าน 909ครั้ง
บัวงามลาก้าน กษิณาจารย์ ๒๕๖๐ [ 25 ก.ย. 2560] อ่าน 969ครั้ง
การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑๓-๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ [ 19 ก.ย. 2560] อ่าน 1073ครั้ง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ How to create automatic content by using Microsoft Word 2013 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนบัวใหญ่ [ 4 ก.ย. 2560] อ่าน 870ครั้ง
กิจกรรมไหว้สวย การส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน [ 22 ส.ค. 2560] อ่าน 900ครั้ง
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ [ 1 ส.ค. 2560] อ่าน 839ครั้ง
ประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๐ [ 11 ก.ค. 2560] อ่าน 911ครั้ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีจัดกิจกรรมโครงการสืบสานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 4 ก.ค. 2560] อ่าน 797ครั้ง
โรงเรียนบัวใหญ่ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ [ 17 ก.พ. 2560] อ่าน 1388ครั้ง
โรงเรียนบัวใหญ่จัดกิจกรรม"ตลาดนัดวิชาการ" และ"การแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปะ ๑ ห้องเรียน ๑ โครงงาน" ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ [ 6 ก.พ. 2560] อ่าน 1309ครั้ง
โรงเรียนบัวใหญ่ออกค่ายอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านกระพี้ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ [ 6 ก.พ. 2560] อ่าน 970ครั้ง
โรงเรียนบัวใหญ่จัดกิกรรม B.Y.Mobile Library ณ โรงเรียนบัานกระพี้ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ [ 31 ม.ค. 2560] อ่าน 929ครั้ง
นักเรียนกลุ่มงานคอมพิวเตอร์รับทุนสนับสนุน การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (The Nineteenth National Software Contest : NSC2017) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [ 4 ม.ค. 2560] อ่าน 749ครั้ง
นักเรียนกลุ่มงานคอมพิวเตอร์สามารถเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ระดับประเทศ ในโครงการประกวดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนท้องถิ่น ประจำปี 2559 [ 4 ม.ค. 2560] อ่าน 453ครั้ง
โรงเรียนบัวใหญ่ได้บริจาคโลหิตให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา [ 20 ธ.ค. 2559] อ่าน 964ครั้ง
ผู้บริหารคณะครูโรงเรียนบัวใหญ่ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช [ 26 ต.ค. 2559] อ่าน 986ครั้ง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Apps for Education [ 8 ต.ค. 2559] อ่าน 951ครั้ง
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ [ 14 ก.ย. 2559] อ่าน 877ครั้ง
วันที่ 24 สิงหาคม 2559 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ร่วมกันบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนบัวใหญ่ โดยมีผู้ร่วมบริจาค 146 ราย บริจาคโลหิตได้ 88 ราย ได้โลหิตจำนวน 35,200 ซีซี [ 25 ส.ค. 2559] อ่าน 931ครั้ง
วันที่ 15 สิงหาคม 2559 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ร่วมกันบริจาคโลหิต ณ บริษัท ฮอนด้า สาขาบัวใหญ่(ตงฮั้ว) [ 16 ส.ค. 2559] อ่าน 1079ครั้ง
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา [ 11 ส.ค. 2559] อ่าน 1164ครั้ง
การแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนภายในโรงเรียนบัวใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 [ 21 ก.ค. 2559] อ่าน 1196ครั้ง
"ฟังธรรมวันละนิดจิตแจ่มใส" เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุม ๕๙ ปี โรงเรียนบัวใหญ่ [ 21 ก.ค. 2559] อ่าน 1168ครั้ง
งานนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาและแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2559 "วันสุดยอดเด็กไทย" [ 21 มิ.ย. 2559] อ่าน 1080ครั้ง
พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุม 59 ปี โรงเรียนบัวใหญ่ [ 10 มิ.ย. 2559] อ่าน 1232ครั้ง
กิจกรรมสานสัมพันธ์นัดพบผู้ปกครอง Classroom Meeting วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุม 59 ปี โรงเรียนบัวใหญ่ [ 26 พ.ค. 2559] อ่าน 984ครั้ง
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ ร่วมกันบริจาคโลหิต [ 24 พ.ค. 2559] อ่าน 971ครั้ง
โรงเรียนบัวใหญ่เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1, ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559 [ 23 ก.พ. 2559] อ่าน 1545ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนบัวใหญ่ที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีประจำปี ๒๕๕๙ [ 23 ม.ค. 2559] อ่าน 1444ครั้ง
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ [ 6 ม.ค. 2559] อ่าน 1662ครั้ง
โครงการค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ [ 6 ม.ค. 2559] อ่าน 1112ครั้ง
พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา "๗๔ ปี โรงเรียนบัวใหญ่" เพื่อนำรายได้สร้างอาคารเอนกประสงค์หลังคาโดม วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ [ 5 ม.ค. 2559] อ่าน 1298ครั้ง
วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๘ [ 1 ม.ค. 2559] อ่าน 1057ครั้ง
โครงการบวชบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติประจำปี ๒๕๕๘ [ 30 ธ.ค. 2558] อ่าน 1043ครั้ง
กษิณา เฉลิมขวัญศรัทธา มุทิตาลัย [ 18 ก.ย. 2558] อ่าน 905ครั้ง
การอบรมเชิงปฏิบัติการนิเทศแบบเต็มพิกัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 4 [ 14 ก.ย. 2558] อ่าน 997ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาโรงเรียนบัวใหญ่ ที่ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปี 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป [ 31 ส.ค. 2558] อ่าน 1484ครั้ง
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2558 [ 15 ส.ค. 2558] อ่าน 989ครั้ง
"ร้อง เต้น เล่นหมอลำ" สุนทรภู่คู่ภาษาไทยแห่งชาติ ๕๘ [ 16 ก.ค. 2558] อ่าน 1248ครั้ง
การประชุมใหญ่สามัญ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนบัวใหญ่ [ 14 ก.ค. 2558] อ่าน 1194ครั้ง
พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 [ 14 มิ.ย. 2558] อ่าน 1229ครั้ง
คณะครูบุคลากรโรงเรียนบัวใหญ่ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพังงูพิทยาคม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี [ 14 มิ.ย. 2558] อ่าน 1205ครั้ง
โครงการรณรงค์ส่งเสริมสร้างความรักชาติ ประจำปี 2558 [ 30 พ.ค. 2558] อ่าน 1310ครั้ง
การแข่งขันฟุตบอลไพร์มมินิเตอร์ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558 รอบชิงชนะเลิศระดับเขต 3 [ 30 พ.ค. 2558] อ่าน 1260ครั้ง
คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ ร่วมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย [ 25 พ.ค. 2558] อ่าน 1206ครั้ง
กิจกรรมเข้าค่ายปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 [ 9 พ.ค. 2558] อ่าน 1143ครั้ง
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 [ 23 มี.ค. 2558] อ่าน 1320ครั้ง
โรงเรียนบัวใหญ่ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านมัธยมศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ [ 9 ก.พ. 2558] อ่าน 1125ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การตอบปัญหาเชิงวิศวกรรม ในงานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [ 28 ม.ค. 2558] อ่าน 1250ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนบัวใหญ่ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 28 ม.ค. 2558] อ่าน 1493ครั้ง
คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ ขอต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่ นายพีระ ไพบูลย์ศรีนครา และนายสุรชัย ไตรรงค์ สู่รั้ว ฟ้า-ชมพู [ 26 ม.ค. 2558] อ่าน 1714ครั้ง
A merry Wonderful Christmas and a Happy New Yaer [ 26 ธ.ค. 2557] อ่าน 1490ครั้ง
นิทรรศการทางวิชาการโรงเรียนบัวใหญ่ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ [ 21 ธ.ค. 2557] อ่าน 1319ครั้ง
ผู้บริหารคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ ร่วมกันถวายราชสดุดีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติประจำ ๒๕๕๗ [ 7 ธ.ค. 2557] อ่าน 1247ครั้ง
โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติประจำปี ๒๕๕๗ [ 7 ธ.ค. 2557] อ่าน 1312ครั้ง
คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ร่วมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย [ 10 พ.ย. 2557] อ่าน 1388ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับนักฟุตซอลหญิง 12 ปี โรงเรียนบัวใหญ่ ชนะเลิศการแข่งขันระดับภาคฯ และได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2557 [ 10 พ.ย. 2557] อ่าน 1701ครั้ง
ผู้บริหารคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ ร่วมกันถวายราชสดุดีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ [ 8 ส.ค. 2557] อ่าน 2293ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ๒๕๕๗ ระดับประเทศ [ 6 ส.ค. 2557] อ่าน 1475ครั้ง
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 [ 22 ก.ค. 2557] อ่าน 1806ครั้ง
กิจกรรมเดินขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2557 [ 21 ก.ค. 2557] อ่าน 1198ครั้ง
พิธีสวนสนามกองลูกเสือโรงเรียนบัวใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2557 [ 21 ก.ค. 2557] อ่าน 1929ครั้ง
กิจกรรม To be number one โรงเรียนบัวใหญ่ ประกวดโฟล์คซอง ต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน เนื่องในวันต้านยาเสพติดโลก [ 21 ก.ค. 2557] อ่าน 1754ครั้ง
"ร้อง เต้น เล่นละคร สดุดีครูกวี สี่แผ่นดิน ๕๗" ๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ [ 29 มิ.ย. 2557] อ่าน 1390ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับผลงานสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ "เครื่องแยกเหรียญและอุปกรณ์นับเหรียญรุ่นประหยัด" ได้รับรางวัล ชนะเลิศ สาขานักประดิษฐ์ตั้งไข่ ในงานประกาศรางวัลสมรภูมิไอเดีย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 [ 24 มิ.ย. 2557] อ่าน 1914ครั้ง
พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุม 59 ปี โรงเรียนบัวใหญ่ [ 14 มิ.ย. 2557] อ่าน 1409ครั้ง
กิจกรรมอบรมศิลธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนบัวใหญ่ [ 10 มิ.ย. 2557] อ่าน 3044ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนบัวใหญ่ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะในระดับที่สูงขึ้น [ 10 มิ.ย. 2557] อ่าน 1998ครั้ง
งานมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลเลนจ์เดย์" ต้านยาเสพติด วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 บริเวณลานหน้าเสาธงโรงเรียนบัวใหญ่ [ 30 พ.ค. 2557] อ่าน 2132ครั้ง
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุม 59 ปี โรงเรียนบัวใหญ่ [ 10 เม.ย. 2557] อ่าน 1485ครั้ง
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 [ 3 เม.ย. 2557] อ่าน 2667ครั้ง
โรงเรียนบัวใหญ่ร่วมงานประเพณีบัวไหมบัวใหญ่ฉลองชัยท้าวสุรนารี ประจำปี 2557 [ 7 มี.ค. 2557] อ่าน 2135ครั้ง
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ร่วมกันบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 26 ก.พ. 2557 ณ บริเวณใต้ถุนอาคารสุธาสิโนบล โรงเรียนบัวใหญ่ [ 3 มี.ค. 2557] อ่าน 1505ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ที่ได้รับโควต้าเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย [ 28 ก.พ. 2557] อ่าน 2725ครั้ง
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนบัวใหญ่ [ 28 ก.พ. 2557] อ่าน 1382ครั้ง
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET โรงเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา กลุ่มที่ 4 [ 3 ก.พ. 2557] อ่าน 1842ครั้ง
เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน ๑๖ มกราคม วันครู [ 21 ม.ค. 2557] อ่าน 1320ครั้ง
โรงพยาบาลบัวใหญ่ขอรับบริจาคโลหิต [ 6 ม.ค. 2557] อ่าน 2190ครั้ง
กิจกรรมวันคริสต์มาสประจำปี 2556 [ 4 ม.ค. 2557] อ่าน 5197ครั้ง
กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน (OCOP) [ 3 ม.ค. 2557] อ่าน 2088ครั้ง
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติตัวแทนเขต 3 ประจำปี 2556 [ 19 ธ.ค. 2556] อ่าน 1191ครั้ง
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2556 [ 5 ธ.ค. 2556] อ่าน 3685ครั้ง
โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2556 [ 5 ธ.ค. 2556] อ่าน 1287ครั้ง
การจัดอบรมตามโครงการครูยุคใหม่ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 [ 2 ธ.ค. 2556] อ่าน 1117ครั้ง
นายก นก พบปะเยี่ยมพี่น้องครู อบจ.กลุ่มที่ 4 ณ โรงเรียนบัวใหญ่ วันที่ 29 ตุลาคม 2556 [ 30 ต.ค. 2556] อ่าน 1331ครั้ง
ร่วมทำพิธี เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2556 [ 30 ต.ค. 2556] อ่าน 1592ครั้ง
โรงเรียนบัวใหญ่ขอต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่ นายสุพัฒน์ ศรีพันธุ์ [ 22 ต.ค. 2556] อ่าน 2722ครั้ง
มอบเกียรติบัตรกิจกรรมตอบปัญหาในโครงการห้องสมุด 3 ดี [ 17 ก.ย. 2556] อ่าน 1547ครั้ง
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2556 "ทันโลก ทันวิทย์ จุดประกายความคิดสู่อาเซียน" [ 9 ก.ย. 2556] อ่าน 3177ครั้ง
โครงการศึกษาดูงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ณ จังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม [ 2 ก.ย. 2556] อ่าน 1393ครั้ง
โรงเรียนบัวใหญ่นำเสนอผลงานผ่านรายการ สมรภูมิไอเดีย ปี 8 (Number 8)ทางทีวีสีช่อง 3... [ 2 ก.ย. 2556] อ่าน 2690ครั้ง
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2556 [ 9 ส.ค. 2556] อ่าน 1402ครั้ง
การแข่งขันสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา [ 9 ส.ค. 2556] อ่าน 1557ครั้ง
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2556 ระดับประเทศ [ 5 ส.ค. 2556] อ่าน 1607ครั้ง
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2556 ระดับประเทศ [ 5 ส.ค. 2556] อ่าน 2699ครั้ง
การทดสอบวัดความรู้คอมพิวเตอร์ โครงการศึกษาวิจัยนานาชาติด้านความรู้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบัวใหญ่ [ 29 ก.ค. 2556] อ่าน 1377ครั้ง
กิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556 [ 29 ก.ค. 2556] อ่าน 1244ครั้ง
ฟังธรรมะวันละนิด จิตแจ่มใส "วันอาสาฬหบูชา" 19 กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุม 59 ปี โรงเรียนบัวใหญ่ [ 24 ก.ค. 2556] อ่าน 1639ครั้ง
แข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2556 [ 28 มิ.ย. 2556] อ่าน 2909ครั้ง
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุม 59 ปี โรงเรียนบัวใหญ่ [ 27 มิ.ย. 2556] อ่าน 1930ครั้ง
โครงการเข้าค่ายอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรมนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 [ 24 มิ.ย. 2556] อ่าน 1190ครั้ง
โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ [ 24 มิ.ย. 2556] อ่าน 1062ครั้ง
โรงพยาบาลบัวใหญ่ใส่ใจสุขภาพวัยใส [ 24 มิ.ย. 2556] อ่าน 1164ครั้ง
โรงพยาบาลบัวใหญ่ใส่ใจสุขภาพวัยใส [ 24 มิ.ย. 2556] อ่าน 922ครั้ง
พิธีไหว้ครูโรงเรียนบัวใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2556 [ 14 มิ.ย. 2556] อ่าน 2567ครั้ง
โรงเรียนบัวใหญ่ขอต้อนรับ รองผู้อำนวยการคนใหม่ นายราวี โม้ลา [ 13 มิ.ย. 2556] อ่าน 1818ครั้ง
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบัวใหญ่ [ 13 มิ.ย. 2556] อ่าน 1407ครั้ง
ขอต้อนรับนักเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 [ 17 พ.ค. 2556] อ่าน 1317ครั้ง
พิธีมอบใบประกาศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2555 [ 21 มี.ค. 2556] อ่าน 1955ครั้ง
งานบัวไหมบัวใหญ่ประจำปี 2556 [ 21 มี.ค. 2556] อ่าน 2459ครั้ง
ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ การเพาะเห็ดบ้านป่าตะแบง ตำบลนางรำ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 28 ก.พ. 2556] อ่าน 2037ครั้ง
กิจกรรมพบนายอำเภอบัวใหญ่หน้าเสาธง [ 6 ก.พ. 2556] อ่าน 4128ครั้ง
กิจกรรมวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ [ 18 ม.ค. 2556] อ่าน 1864ครั้ง
โรงเรียนบัวใหญ่จัดกิจกรรมติวเข้ม O-NET [ 18 ม.ค. 2556] อ่าน 2368ครั้ง
กิจกรรมวันพ่อประจำปี ๒๕๕๕ [ 18 ม.ค. 2556] อ่าน 2333ครั้ง
โครงการบรรพชาสามเณรและอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในปีแห่งพุทธชยันตี วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ รอบ [ 17 ม.ค. 2556] อ่าน 1554ครั้ง
ประเมินครูเพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งผลงานเชื่ยวชาญ โรงเรียนบัวใหญ่ [ 17 ม.ค. 2556] อ่าน 1864ครั้ง
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และคณะครูร่วมให้กำลังใจนักเรียนวงดนตรีลูกทุ่ง [ 24 ธ.ค. 2555] อ่าน 2496ครั้ง
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ 83 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ : 0-4446-1569,0-4446-2693  โทรสาร : 0-4446-2693
e-mail : vck@bua-yai.ac.th