ค้นหา ใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
กลับหน้าแรกภาพกิจกรรมดาวน์โหลดกระดานสนทนาสมุดเยี่ยมติดต่อเรา โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
ชื่อผู้ใช้ :

กรุณาใส่ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน :

กรุณาใส่รหัสผ่าน

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    ประวัติโรงเรียน
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    สัญลักษณ์โรงเรียน
    ข้อมูลครู
    ข้อมูลนักเรียน
    แผนที่ ที่ตั้ง
    งานประกันคุณภาพการศึกษา
    งานวิชาการ
    โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    คณะผู้บริหาร
    กลุ่มสาระฯภาษาไทย
    กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
    กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
    กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
    กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
    กลุ่มสาระฯศิลปะ
    กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
    กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
    สนับสนุนการสอน
    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำนักงาน
    ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    โรงเรียนในสังกัด อบจ.นม.
    โรงเรียน อบจ.นม.กลุ่มที่ 2
    โรงเรียน อบจ.นม.กลุ่มที่ 3
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    อบจ.จังหวัดนครราชสีมา
    สำนักการศึกษาฯ
    e-FileTransfer
    สำนักงาน ก.พ.
    กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
    ครูบ้านนอกดอทคอม
    ครูไทย
    กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
    ศูนย์ความรู้อาเซียน
    สมาคมอาเซียน
    เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
    โครงการ eDLTV
    สารานุกรมเมืองด่านนอก
    คุรุสภา
    พรบ.คอมพิวเตอร์
    ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA
    web conference
    DLIT ห้องเรียนแห่งคุณภาพ
    การสอนเพิ่มเติมความรู้ผ่านระบบถ่ายทอดสดบนเว็บไซต์
     SBMLD INNOVATION
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญประจำปีการศึกษา 2557
    พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
    พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558
    โครงการสืบสานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำภูมิปัญญาท้องถิ่น
    งานเกษียณอายุราชการ ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๐
    ศาสตร์พระราชาโรงเรียนบัวใหญ่"ปลูกป่าในใจคน"
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

 
 
  โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
 
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
นางสาวชเนตตี ภู่ตระกูล  
นางสาวชเนตตี   ภู่ตระกูล
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นายสงวน ทวินันท์  
นายสงวน   ทวินันท์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางประไพศรี หวังค้ำกลาง  
นางประไพศรี   หวังค้ำกลาง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายโกเมนทร์ ฐานมั่น  
นายโกเมนทร์   ฐานมั่น
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายประสบชัย อุ้ยสีแคน  
นายประสบชัย   อุ้ยสีแคน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวภัทรี ชั้นกลาง  
นางสาวภัทรี   ชั้นกลาง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุภรัตน์ ศรีบุณยมาลา  
นางสุภรัตน์   ศรีบุณยมาลา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางจิรภา เซียนพิมาย  
นางจิรภา   เซียนพิมาย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายนิรันด์ สารรัมย์  
นายนิรันด์   สารรัมย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นายณัฐพงษ์ เจริญปรุ  
นายณัฐพงษ์   เจริญปรุ
ตำแหน่ง ครู
นางสาวนุชจรี อุปมา  
นางสาวนุชจรี   อุปมา
ตำแหน่ง ครู
นายนิคม วุฒิยา  
นายนิคม   วุฒิยา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางชลลดา นาคเจริญ  
นางชลลดา   นาคเจริญ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางเงินขาว ดอนเตาเหล็ก  
นางเงินขาว   ดอนเตาเหล็ก
ตำแหน่ง ครู
นายบุญเหริม พรมมาวัน  
นายบุญเหริม   พรมมาวัน
ตำแหน่ง ครู

 

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
นักเรียนกลุ่มงานคอมพิวเตอร์รับทุนสนับสนุน
นักเรียนกลุ่มงานคอมพิวเตอร์รับทุนสนับสนุน การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (The Nineteenth National Software Contest : NSC2017) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [ 4 ม.ค. 2560] อ่าน 334 ครั้ง
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
นักเรียนกลุ่มงานคอมพิวเตอร์สามารถเข้ารอบ
 
นักเรียนกลุ่มงานคอมพิวเตอร์สามารถเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ระดับประเทศ ในโครงการประกวดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนท้องถิ่น ประจำปี 2559 [ 4 ม.ค. 2560] อ่าน 208 ครั้ง
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โครงการศึกษาดูงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
โครงการศึกษาดูงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ณ จังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม [ 2 ก.ย. 2556] อ่าน 1017 ครั้ง
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
 
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2556 ระดับประเทศ [ 5 ส.ค. 2556] อ่าน 1160 ครั้ง

ดูทั้งหมด

 

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

..รอการบันทึกข้อมูล...


ดูทั้งหมด
 
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ 83 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ : 0-4446-1569,0-4446-2693  โทรสาร : 0-4446-2693
e-mail : buayai2013@gmail.com