ค้นหา ใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
กลับหน้าแรกภาพกิจกรรมดาวน์โหลดกระดานสนทนาสมุดเยี่ยมติดต่อเรา โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
ชื่อผู้ใช้ :

กรุณาใส่ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน :

กรุณาใส่รหัสผ่าน

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    ประวัติโรงเรียน
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    สัญลักษณ์โรงเรียน
    ข้อมูลครู
    ข้อมูลนักเรียน
    แผนที่ ที่ตั้ง
    งานประกันคุณภาพการศึกษา
    งานวิชาการ
    โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    คณะผู้บริหาร
    กลุ่มสาระฯภาษาไทย
    กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
    กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
    กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
    กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
    กลุ่มสาระฯศิลปะ
    กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
    กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
    สนับสนุนการสอน
    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำนักงาน
    ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    โรงเรียนในสังกัด อบจ.นม.
    โรงเรียน อบจ.นม.กลุ่มที่ 2
    โรงเรียน อบจ.นม.กลุ่มที่ 3
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    อบจ.จังหวัดนครราชสีมา
    สำนักการศึกษาฯ
    e-FileTransfer
    สำนักงาน ก.พ.
    กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
    ครูบ้านนอกดอทคอม
    ครูไทย
    กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
    ศูนย์ความรู้อาเซียน
    สมาคมอาเซียน
    เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
    โครงการ eDLTV
    สารานุกรมเมืองด่านนอก
    คุรุสภา
    พรบ.คอมพิวเตอร์
    ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA
    web conference
    DLIT ห้องเรียนแห่งคุณภาพ
    การสอนเพิ่มเติมความรู้ผ่านระบบถ่ายทอดสดบนเว็บไซต์
     SBMLD INNOVATION
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญประจำปีการศึกษา 2557
    พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
    พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558
    โครงการสืบสานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำภูมิปัญญาท้องถิ่น
    งานเกษียณอายุราชการ ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๐
    ศาสตร์พระราชาโรงเรียนบัวใหญ่"ปลูกป่าในใจคน"
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

 
 
  โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
 
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
นายอุเทน ภูสิลิตร  
นายอุเทน   ภูสิลิตร
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางนิตยา พรมกอง  
นางนิตยา   พรมกอง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางเอื้อมเดือน เฮงสวัสดิ์  
นางเอื้อมเดือน   เฮงสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวนิตยา ภูสำเภา  
นางสาวนิตยา   ภูสำเภา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายณัฐพล ผสมญาติ  
นายณัฐพล   ผสมญาติ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวณัฐพิมล ด่านกลาง  
นางสาวณัฐพิมล   ด่านกลาง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางนุสรา เพ็งพล  
นางนุสรา   เพ็งพล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางลัดดา เชื้อฉ่ำหลวง  
นางลัดดา   เชื้อฉ่ำหลวง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางเนาวรัตน์ โตประศรี  
นางเนาวรัตน์   โตประศรี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางเมตตา ทับศรีแก้ว  
นางเมตตา   ทับศรีแก้ว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางอนงค์ ภูหัวตลาด  
นางอนงค์   ภูหัวตลาด
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางจุรีรัตน์ จัดนอก  
นางจุรีรัตน์   จัดนอก
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวภาวินี ศรีพูน  
นางสาวภาวินี   ศรีพูน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวภัทรียา วงษ์วาลย์  
นางสาวภัทรียา   วงษ์วาลย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นายสุวรรณชัย แก้วหานาท  
นายสุวรรณชัย   แก้วหานาท
ตำแหน่ง ครู
นายณฑสัน คำวงษ์  
นายณฑสัน   คำวงษ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

ดูทั้งหมด

 

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

..รอการบันทึกข้อมูล...


ดูทั้งหมด
 
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ 83 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ : 0-4446-1569,0-4446-2693  โทรสาร : 0-4446-2693
e-mail : buayai2013@gmail.com