ค้นหา ใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
กลับหน้าแรกภาพกิจกรรมดาวน์โหลดกระดานสนทนาสมุดเยี่ยมติดต่อเรา โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
ชื่อผู้ใช้ :

กรุณาใส่ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน :

กรุณาใส่รหัสผ่าน

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    ประวัติโรงเรียน
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    สัญลักษณ์โรงเรียน
    ข้อมูลครู
    ข้อมูลนักเรียน
    งานแนะแนว
    แผนที่ ที่ตั้ง
    งานประกันคุณภาพการศึกษา
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    คณะผู้บริหาร
    กลุ่มสาระฯภาษาไทย
    กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
    กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
    กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
    กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
    กลุ่มสาระฯศิลปะ
    กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
    กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
    สนับสนุนการสอน
    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำนักงาน
    ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    โรงเรียนในสังกัด อบจ.นม.
    โรงเรียน อบจ.นม.กลุ่มที่ 2
    โรงเรียน อบจ.นม.กลุ่มที่ 3
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    อบจ.จังหวัดนครราชสีมา
    กองการศึกษา อบจ.นครราชสีมา
    e-FileTransfer
    สำนักงาน ก.พ.
    กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
    ครูบ้านนอกดอทคอม
    ครูไทย
    กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
    ศูนย์ความรู้อาเซียน
    สมาคมอาเซียน
    เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
    โครงการ eDLTV
    สารานุกรมเมืองด่านนอก
    คุรุสภา
    พรบ.คอมพิวเตอร์
 
 
 

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ ร่วมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย

คณะครู
 
โดย adminbuayai [ 25 พ.ค. 2558 ] อ่าน 9 ครั้ง

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
กิจกรรมเข้าค่ายปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศีกษาปีที่
 
กิจกรรมเข้าค่ายปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 [ 9 พ.ค. 2558 ] อ่าน 82 ครั้ง
  โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา
 
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 [ 23 มี.ค. 2558 ] อ่าน 239 ครั้ง
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา
 
โรงเรียนบัวใหญ่ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านมัธยมศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ [ 9 ก.พ. 2558 ] อ่าน 224 ครั้ง
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนบัวใหญ่ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น
 
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนบัวใหญ่ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 28 ม.ค. 2558 ] อ่าน 287 ครั้ง
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่
 
คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ ขอต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่ นายพีระ ไพบูลย์ศรีนครา และนายสุรชัย ไตรรงค์ สู่รั้ว ฟ้า-ชมพู [ 26 ม.ค. 2558 ] อ่าน 328 ครั้ง

 

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
A
 
A merry Wonderful Christmas and a Happy New Yaer [ 26 ธ.ค. 2557 ] อ่าน 413 ครั้ง

ดูทั้งหมด

 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
ดูทั้งหมด

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
ผลสอบราคาจ้างทาสีอาคารเรียน โรงเรียนบัวใหญ่ [ 25 พ.ค. 2558 ] อ่าน 4 ครั้ง
สอบราคาจ้างทาสีอาคารเรียน โรงเรียนบัวใหญ่ [ 8 พ.ค. 2558 ] อ่าน 22 ครั้ง
ผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนจำนวน 10 ที่ [ 26 เม.ย. 2558 ] อ่าน 87 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อหนังสือแบบเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(E-Aucion) [ 22 เม.ย. 2558 ] อ่าน 99 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 เม.ย. 2558 ] อ่าน 74 ครั้ง
 
 

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
 

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

 
 

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

 
 
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

 

นายสุพัฒน์   ศรีพันธุ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 

 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    ครูนิรันด์ สารรัมย์ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
    ครูณัฐพงษ์ เจริญปรุ(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    ครูนิตยา ภูสำเภา(คณิตศาสตร์)
    ครูสำอาง โม้ลา(ภาษาไทย)
    ครูวันทนีย์ กันสิงห์(ภาษาไทย)
    ครูปรารถนา รักศิลป์ (วิทยาศาสตร์)
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำปี 2556
    นักเรียนที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
    โครงงานภาษาอังกฤษ เรื่อง "Triple E from E-book"
    ร้องเพลงประสานเสียง"เพลงธงชาติ" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เนื่องในวันไหว้ครู 12 มิถุนายน 2557
    ร้องเพลงเทิดพระเกียรติพระคุณแม่ โดยเด็กหญิง ชุติกาญจน์ โคตรเสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
    นักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ทำเครื่องแยกเหรียญชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์อีสาน
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญประจำปีการศึกษา 2557
    พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ 83 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ : 0-4446-1569  โทรสาร : 0-4446-2693
e-mail : buayai2013@gmail.com