ค้นหา ใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
กลับหน้าแรกภาพกิจกรรมดาวน์โหลดกระดานสนทนาสมุดเยี่ยมติดต่อเรา โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
ชื่อผู้ใช้ :

กรุณาใส่ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน :

กรุณาใส่รหัสผ่าน

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    ประวัติโรงเรียน
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    สัญลักษณ์โรงเรียน
    ข้อมูลครู
    ข้อมูลนักเรียน
    งานแนะแนว
    แผนที่ ที่ตั้ง
    งานประกันคุณภาพการศึกษา
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    คณะผู้บริหาร
    กลุ่มสาระฯภาษาไทย
    กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
    กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
    กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
    กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
    กลุ่มสาระฯศิลปะ
    กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
    กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
    สนับสนุนการสอน
    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำนักงาน
    ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    โรงเรียนในสังกัด อบจ.นม.
    โรงเรียน อบจ.นม.กลุ่มที่ 2
    โรงเรียน อบจ.นม.กลุ่มที่ 3
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    อบจ.จังหวัดนครราชสีมา
    กองการศึกษา อบจ.นครราชสีมา
    e-FileTransfer
    สำนักงาน ก.พ.
    กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
    ครูบ้านนอกดอทคอม
    ครูไทย
    กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
    ศูนย์ความรู้อาเซียน
    สมาคมอาเซียน
    เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
    โครงการ eDLTV
    สารานุกรมเมืองด่านนอก
 
 
 

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุม 59 ปี โรงเรียนบัวใหญ่

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
 
โดย adminbuayai [ 10 เม.ย. 2557 ] อ่าน 35 ครั้ง

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา
 
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 [ 3 เม.ย. 2557 ] อ่าน 74 ครั้ง
  โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ร่วมงานประเพณีบัวไหมบัวใหญ่ฉลองชัยท้าวสุรนารี
 
โรงเรียนบัวใหญ่ร่วมงานประเพณีบัวไหมบัวใหญ่ฉลองชัยท้าวสุรนารี ประจำปี 2557 [ 7 มี.ค. 2557 ] อ่าน 180 ครั้ง
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ร่วมกันบริจาคโลหิต
 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ร่วมกันบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 26 ก.พ. 2557 ณ บริเวณใต้ถุนอาคารสุธาสิโนบล โรงเรียนบัวใหญ่ [ 3 มี.ค. 2557 ] อ่าน 66 ครั้ง
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ที่ได้รับโควต้าเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ที่ได้รับโควต้าเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย [ 28 ก.พ. 2557 ] อ่าน 180 ครั้ง
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
 
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนบัวใหญ่ [ 28 ก.พ. 2557 ] อ่าน 70 ครั้ง

 

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET โรงเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา กลุ่มที่ 4 [ 3 ก.พ. 2557 ] อ่าน 153 ครั้ง

ดูทั้งหมด

 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
ดูทั้งหมด

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 [ 12 มี.ค. 2557 ] อ่าน 208 ครั้ง
ร่วมโหวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ผ่านทาง SMS โดยพิมพ์ G2 แล้วส่งไปที่ 4838339 (ผู้ร่วมโหวตจะมีสิทธิลุ้นรางวัล เป็นเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล ในรายการสมรภูมิไอเดียช่อง 3 [ 2 ม.ค. 2557 ] อ่าน 191 ครั้ง
โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของการแบ่งเหรียญ 2 บาท ครูที่ปรึกษาโครงงาน 1.ครูณัฐพิมล ด่านกลาง 2.ครูภัทรียา วงษ์วาลย์ [ 14 พ.ย. 2556 ] อ่าน 115 ครั้ง
โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ทางลัดวิธีคิดพิชิตการหาเศษ ครูที่ปรึกษาโครงงาน ครูเมตตา ทับศรีแก้ว ครูนิตยา พรมกอง [ 14 พ.ย. 2556 ] อ่าน 94 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ "รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสมบัติของจำนวนนับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ภาษาอังกฤษบูรณาการตามหลักโมเดลซิปปา" นางเนาวรัตน์ โตประศรี ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ [ 8 พ.ย. 2556 ] อ่าน 1384 ครั้ง
 
 

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
 

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

 
 

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

 
 
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima


 

นายสุพัฒน์   ศรีพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวใหญ่

 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    ครูนิรันด์ สารรัมย์ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    ครูนิตยา ภูสำเภา(คณิตศาสตร์)
    ครูสำอาง โม้ลา(ภาษาไทย)
    ครูวันทนีย์ กันสิงห์(ภาษาไทย)
    ครูปรารถนา รักศิลป์ (วิทยาศาสตร์)
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำปี 2556
    นักเรียนที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
    โครงงานภาษาอังกฤษ เรื่อง "Triple E from E-book"
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ 83 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ : 0-4446-1569  โทรสาร : 0-4446-2693
e-mail : buayai2013@gmail.com