ค้นหา ใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
กลับหน้าแรกภาพกิจกรรมดาวน์โหลดกระดานสนทนาสมุดเยี่ยมติดต่อเรา โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
ชื่อผู้ใช้ :

กรุณาใส่ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน :

กรุณาใส่รหัสผ่าน

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    ประวัติโรงเรียน
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    สัญลักษณ์โรงเรียน
    ข้อมูลครู
    ข้อมูลนักเรียน
    งานแนะแนว
    แผนที่ ที่ตั้ง
    งานประกันคุณภาพการศึกษา
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    คณะผู้บริหาร
    กลุ่มสาระฯภาษาไทย
    กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
    กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
    กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
    กลุ่มสาระฯศิลปะ
    กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
    กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
    สนับสนุนการสอน
    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำนักงาน
    ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    โรงเรียนในสังกัด อบจ.นม.
    โรงเรียน อบจ.นม.กลุ่มที่ 2
    โรงเรียน อบจ.นม.กลุ่มที่ 3
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    อบจ.จังหวัดนครราชสีมา
    สำนักการศึกษาฯ
    e-FileTransfer
    สำนักงาน ก.พ.
    กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
    ครูบ้านนอกดอทคอม
    ครูไทย
    กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
    เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
    พรบ.คอมพิวเตอร์
    ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA
    SBMLD INNOVATION
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

 
 
 

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

ขอเชิญร่วมทำบุญหล่อพระประจำโรงเรียน

ขอเชิญร่วมทำบุญหล่อพระประจำโรงเรียน
 
โดย admin [ 18 พ.ค. 2564 ] อ่าน 341 ครั้ง

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
ประกาศโรงเรียนบัวใหญ่
 
ประกาศโรงเรียนบัวใหญ่ เรื่องการสอบจัดชั้นเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ [ 11 พ.ค. 2564 ] อ่าน 608 ครั้ง
  โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลคะแนนสูงสุดในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 [ 8 พ.ค. 2564 ] อ่าน 329 ครั้ง
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่
 
เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ [ 5 พ.ค. 2564 ] อ่าน 283 ครั้ง
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
การอบรมเชิงปฏิบัติการนิเทศแบบเต็มพิกัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการนิเทศแบบเต็มพิกัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 4 [ 14 ก.ย. 2558 ] อ่าน 324 ครั้ง
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาโรงเรียนบัวใหญ่
 
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาโรงเรียนบัวใหญ่ ที่ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปี 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป [ 31 ส.ค. 2558 ] อ่าน 337 ครั้ง

 

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี
 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2558 [ 15 ส.ค. 2558 ] อ่าน 348 ครั้ง

ดูทั้งหมด

 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
ดูทั้งหมด

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ให้เช่าทรัพย์สินประเภทสหกรณ์ร้านค้า ที่ตั้งในโรงเรียนบัวใหญ่ โดยวิธีประมูล [ 29 เม.ย. 2564 ] อ่าน 176 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ให้เช่าทรัพย์สินประเภทโรงอาหาร ที่ตั้งในโรงเรียนบัวใหญ่ โดยวิธีประมูล [ 29 เม.ย. 2564 ] อ่าน 274 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ให้เช่าทรัพย์สินประเภทร้านถ่ายเอกสาร ที่ตั้งในโรงเรียนบัวใหญ่ โดยวิธีประมูล [ 29 เม.ย. 2564 ] อ่าน 156 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ให้เช่าทรัพย์สินประเภทซุ้มน้ำดื่ม ที่ตั้งในโรงเรียนบัวใหญ่ โดยวิธีประมูล [ 29 เม.ย. 2564 ] อ่าน 260 ครั้ง
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนบัวใหญ่ [ 2 ก.ย. 2558 ] อ่าน 131 ครั้ง
 
 

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
 

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

 
 
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

 

นายสมยศ  ระย้าอินทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 

 

 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบัวใหญ่
    เว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่า
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    ครูนิรันด์ สารรัมย์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ครูณัฐพงษ์ เจริญปรุ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ครูจิรภา เซียนพิมาย(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ครูนิคม วุฒิยา(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    ครูนิตยา ภูสำเภา(คณิตศาสตร์)
    ครูสำอาง โม้ลา(ภาษาไทย)
    ครูวันทนีย์ กันสิงห์(ภาษาไทย)
    ครูปรารถนา รักศิลป์ (วิทยาศาสตร์)
    ครูลัดดา เชื้อฉ่ำหลวง(คณิตศาสตร์)
    ครูปราโมทย์ พิมพิค่อ(พลศึกษา)
    ครูจิราพร รัตนสิงห์(ภาษาไทย)
    ครูจีราภรณ์ การสูงเนิน(สังคมศึกษาฯ)
    ครูสาธิยา โคขุนทด(วิทยาศาสตร์ฯ)
    ครูอรเกษม ศรีเวียง(วิทยาศาสตร์ฯ)
    ครูเจนจิรา อินภู่(ภาษาไทย)
    ครูธันยนันท์ จันทรแสน(สังคมฯ)
    ครูฐิติตาพร พุฒขุนทด(วิทยาศาสตร์ฯ)
    ครูเมตตา ทับศรีแก้ว(คณิตศาสตร์)
    ครูสุมาลี อุดารักษ์(ภาษาต่างประเทศ)
    ครูภาวินี ศรีพูน(คณิตศาสตร์)
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำปี 2556
    นักเรียนที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
    โครงงานภาษาอังกฤษ เรื่อง "Triple E from E-book"
    ร้องเพลงประสานเสียง"เพลงธงชาติ" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เนื่องในวันไหว้ครู 12 มิถุนายน 2557
    ร้องเพลงเทิดพระเกียรติพระคุณแม่ โดยเด็กหญิง ชุติกาญจน์ โคตรเสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
    นักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ทำเครื่องแยกเหรียญชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์อีสาน
    โครงงานคณิศาสตร์ เรื่อง"รักสุดฤทธิ์สูตรคณิตพิชิตผลบวกอนุกรม"
    โครงงานเรื่อง ธนบัตร : เอกลักษณ์ชาติ ประวัติศาสตร์ไทย
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญประจำปีการศึกษา 2557
    พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ 83 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ : 0-4446-1569  โทรสาร : 0-4446-2693
e-mail : vck@bua-yai.ac.th