ค้นหา ใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
กลับหน้าแรกภาพกิจกรรมดาวน์โหลดกระดานสนทนาสมุดเยี่ยมติดต่อเรา โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
ชื่อผู้ใช้ :

กรุณาใส่ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน :

กรุณาใส่รหัสผ่าน

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    ประวัติโรงเรียน
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    สัญลักษณ์โรงเรียน
    ข้อมูลครู
    ข้อมูลนักเรียน
    งานแนะแนว
    แผนที่ ที่ตั้ง
    งานประกันคุณภาพการศึกษา
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    คณะผู้บริหาร
    กลุ่มสาระฯภาษาไทย
    กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
    กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
    กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
    กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
    กลุ่มสาระฯศิลปะ
    กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
    กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
    สนับสนุนการสอน
    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำนักงาน
    ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    โรงเรียนในสังกัด อบจ.นม.
    โรงเรียน อบจ.นม.กลุ่มที่ 2
    โรงเรียน อบจ.นม.กลุ่มที่ 3
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    อบจ.จังหวัดนครราชสีมา
    กองการศึกษา อบจ.นครราชสีมา
    e-FileTransfer
    สำนักงาน ก.พ.
    กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
    ครูบ้านนอกดอทคอม
    ครูไทย
    กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
    ศูนย์ความรู้อาเซียน
    สมาคมอาเซียน
    เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
    โครงการ eDLTV
    สารานุกรมเมืองด่านนอก
 
 
 

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

ผู้บริหารคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ ร่วมกันถวายราชสดุดีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติประจำ ๒๕๕๗

ผู้บริหารคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่
 
โดย adminbuayai [ 7 ธ.ค. 2557 ] อ่าน 51 ครั้ง

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติประจำปี
 
โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติประจำปี ๒๕๕๗ [ 7 ธ.ค. 2557 ] อ่าน 69 ครั้ง
  โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ร่วมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย
 
คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ร่วมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย [ 10 พ.ย. 2557 ] อ่าน 186 ครั้ง
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
ขอแสดงความยินดีกับนักฟุตซอลหญิง
 
ขอแสดงความยินดีกับนักฟุตซอลหญิง 12 ปี โรงเรียนบัวใหญ่ ชนะเลิศการแข่งขันระดับภาคฯ และได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2557 [ 10 พ.ย. 2557 ] อ่าน 100 ครั้ง
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
ผู้บริหารคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่
 
ผู้บริหารคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ ร่วมกันถวายราชสดุดีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ [ 8 ส.ค. 2557 ] อ่าน 556 ครั้ง
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
 
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ๒๕๕๗ ระดับประเทศ [ 6 ส.ค. 2557 ] อ่าน 377 ครั้ง

 

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 [ 22 ก.ค. 2557 ] อ่าน 607 ครั้ง

ดูทั้งหมด

 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
ดูทั้งหมด

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสุกัญญา แจ้งหมื่นไวย์ เรื่อง รายงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 [ 10 ก.ย. 2557 ] อ่าน 1171 ครั้ง
แผนผังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา โดย คุณครูวันทนีย์ กันสิงห์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบัวใหญ่ [ 8 ก.ย. 2557 ] อ่าน 567 ครั้ง
รูปแบบพัฒนาการเรียนการสอนวรรณกรรมท้องถิ่นตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยใช้การสร้างชิ้นงานเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทำโครงงาน โดย คุณครูวันทนีย์ กันสิงห์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบัวใหญ่ [ 8 ก.ย. 2557 ] อ่าน 581 ครั้ง
การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน สำหรับครูโรงเรียนบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัย นายราวี โม้ลา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่ [ 29 ส.ค. 2557 ] อ่าน 1233 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ "รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูโดยใช้ชุดการเรียนการสอน ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน โรงเรียนบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา" นายราวี โม้ลา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่ [ 19 ก.ค. 2557 ] อ่าน 1099 ครั้ง
 
 

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
 

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

 
 

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

 
 
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

 

นายสุพัฒน์   ศรีพันธุ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 

 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    ครูนิรันด์ สารรัมย์ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    ครูนิตยา ภูสำเภา(คณิตศาสตร์)
    ครูสำอาง โม้ลา(ภาษาไทย)
    ครูวันทนีย์ กันสิงห์(ภาษาไทย)
    ครูปรารถนา รักศิลป์ (วิทยาศาสตร์)
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำปี 2556
    นักเรียนที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
    โครงงานภาษาอังกฤษ เรื่อง "Triple E from E-book"
    ร้องเพลงประสานเสียง"เพลงธงชาติ" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เนื่องในวันไหว้ครู 12 มิถุนายน 2557
    ร้องเพลงเทิดพระเกียรติพระคุณแม่ โดยเด็กหญิง ชุติกาญจน์ โคตรเสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
    นักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ทำเครื่องแยกเหรียญชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์อีสาน
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ 83 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ : 0-4446-1569  โทรสาร : 0-4446-2693
e-mail : buayai2013@gmail.com