ค้นหา ใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
กลับหน้าแรกภาพกิจกรรมดาวน์โหลดกระดานสนทนาสมุดเยี่ยมติดต่อเรา โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
ชื่อผู้ใช้ :

กรุณาใส่ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน :

กรุณาใส่รหัสผ่าน

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    ประวัติโรงเรียน
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    สัญลักษณ์โรงเรียน
    ข้อมูลครู
    ข้อมูลนักเรียน
    งานแนะแนว
    แผนที่ ที่ตั้ง
    งานประกันคุณภาพการศึกษา
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    คณะผู้บริหาร
    กลุ่มสาระฯภาษาไทย
    กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
    กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
    กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
    กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
    กลุ่มสาระฯศิลปะ
    กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
    กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
    สนับสนุนการสอน
    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำนักงาน
    ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    โรงเรียนในสังกัด อบจ.นม.
    โรงเรียน อบจ.นม.กลุ่มที่ 2
    โรงเรียน อบจ.นม.กลุ่มที่ 3
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    อบจ.จังหวัดนครราชสีมา
    กองการศึกษา อบจ.นครราชสีมา
    e-FileTransfer
    สำนักงาน ก.พ.
    กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
    ครูบ้านนอกดอทคอม
    ครูไทย
    กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
    ศูนย์ความรู้อาเซียน
    สมาคมอาเซียน
    เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
    โครงการ eDLTV
    สารานุกรมเมืองด่านนอก
    คุรุสภา
    พรบ.คอมพิวเตอร์
    ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA
 
 
 

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

"ร้อง เต้น เล่นหมอลำ" สุนทรภู่คู่ภาษาไทยแห่งชาติ ๕๘

ร้อง เต้น เล่นหมอลำ
 
โดย admin [ 16 ก.ค. 2558 ] อ่าน 95 ครั้ง

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
การประชุมใหญ่สามัญ
 
การประชุมใหญ่สามัญ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนบัวใหญ่ [ 14 ก.ค. 2558 ] อ่าน 46 ครั้ง
  โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา
 
พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 [ 14 มิ.ย. 2558 ] อ่าน 211 ครั้ง
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
คณะครูบุคลากรโรงเรียนบัวใหญ่ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพังงูพิทยาคม
 
คณะครูบุคลากรโรงเรียนบัวใหญ่ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพังงูพิทยาคม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี [ 14 มิ.ย. 2558 ] อ่าน 149 ครั้ง
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โครงการรณรงค์ส่งเสริมสร้างความรักชาติ
 
โครงการรณรงค์ส่งเสริมสร้างความรักชาติ ประจำปี 2558 [ 30 พ.ค. 2558 ] อ่าน 200 ครั้ง
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
การแข่งขันฟุตบอลไพร์มมินิเตอร์ครั้งที่
 
การแข่งขันฟุตบอลไพร์มมินิเตอร์ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558 รอบชิงชนะเลิศระดับเขต 3 [ 30 พ.ค. 2558 ] อ่าน 168 ครั้ง

 

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
คณะครู
 
คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ ร่วมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย [ 25 พ.ค. 2558 ] อ่าน 184 ครั้ง

ดูทั้งหมด

 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
ดูทั้งหมด

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
สรุปกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนบัวใหญ่ [ 15 ก.ค. 2558 ] อ่าน 46 ครั้ง
ผลสอบราคาจ้างทาสีอาคารเรียน โรงเรียนบัวใหญ่ [ 25 พ.ค. 2558 ] อ่าน 101 ครั้ง
สอบราคาจ้างทาสีอาคารเรียน โรงเรียนบัวใหญ่ [ 8 พ.ค. 2558 ] อ่าน 120 ครั้ง
ผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนจำนวน 10 ที่ [ 26 เม.ย. 2558 ] อ่าน 185 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อหนังสือแบบเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(E-Aucion) [ 22 เม.ย. 2558 ] อ่าน 202 ครั้ง
 
 

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
 

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

 
 

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

 
 
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

 

นายสุพัฒน์   ศรีพันธุ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 

 

 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบัวใหญ่
    เว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่า
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    ครูนิรันด์ สารรัมย์ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
    ครูณัฐพงษ์ เจริญปรุ(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
    ครูจิรภา เซียนพิมาย(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    ครูนิตยา ภูสำเภา(คณิตศาสตร์)
    ครูสำอาง โม้ลา(ภาษาไทย)
    ครูวันทนีย์ กันสิงห์(ภาษาไทย)
    ครูปรารถนา รักศิลป์ (วิทยาศาสตร์)
    ครูลัดดา เชื้อฉ่ำหลวง(คณิตศาสตร์)
    ครูปราโมทย์ พิมพิค่อ(พลศึกษา)
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำปี 2556
    นักเรียนที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
    โครงงานภาษาอังกฤษ เรื่อง "Triple E from E-book"
    ร้องเพลงประสานเสียง"เพลงธงชาติ" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เนื่องในวันไหว้ครู 12 มิถุนายน 2557
    ร้องเพลงเทิดพระเกียรติพระคุณแม่ โดยเด็กหญิง ชุติกาญจน์ โคตรเสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
    นักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ทำเครื่องแยกเหรียญชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์อีสาน
    โครงงานคณิศาสตร์ เรื่อง"รักสุดฤทธิ์สูตรคณิตพิชิตผลบวกอนุกรม"
    โครงงานเรื่อง ธนบัตร : เอกลักษณ์ชาติ ประวัติศาสตร์ไทย
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญประจำปีการศึกษา 2557
    พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ 83 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ : 0-4446-1569  โทรสาร : 0-4446-2693
e-mail : buayai2013@gmail.com