ค้นหา ใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
กลับหน้าแรกภาพกิจกรรมดาวน์โหลดกระดานสนทนาสมุดเยี่ยมติดต่อเรา โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
ชื่อผู้ใช้ :

กรุณาใส่ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน :

กรุณาใส่รหัสผ่าน

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    ประวัติโรงเรียน
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    สัญลักษณ์โรงเรียน
    ข้อมูลครู
    ข้อมูลนักเรียน
    แผนที่ ที่ตั้ง
    งานประกันคุณภาพการศึกษา
    งานวิชาการ
    โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    คณะผู้บริหาร
    กลุ่มสาระฯภาษาไทย
    กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
    กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
    กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
    กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
    กลุ่มสาระฯศิลปะ
    กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
    กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
    สนับสนุนการสอน
    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำนักงาน
    ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    โรงเรียนในสังกัด อบจ.นม.
    โรงเรียน อบจ.นม.กลุ่มที่ 2
    โรงเรียน อบจ.นม.กลุ่มที่ 3
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    อบจ.จังหวัดนครราชสีมา
    สำนักการศึกษาฯ
    e-FileTransfer
    สำนักงาน ก.พ.
    กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
    ครูบ้านนอกดอทคอม
    ครูไทย
    กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
    ศูนย์ความรู้อาเซียน
    สมาคมอาเซียน
    เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
    โครงการ eDLTV
    สารานุกรมเมืองด่านนอก
    คุรุสภา
    พรบ.คอมพิวเตอร์
    ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA
    web conference
    DLIT ห้องเรียนแห่งคุณภาพ
    การสอนเพิ่มเติมความรู้ผ่านระบบถ่ายทอดสดบนเว็บไซต์
     SBMLD INNOVATION
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญประจำปีการศึกษา 2557
    พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
    พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558
    โครงการสืบสานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำภูมิปัญญาท้องถิ่น
    งานเกษียณอายุราชการ ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๐
    ศาสตร์พระราชาโรงเรียนบัวใหญ่"ปลูกป่าในใจคน"
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

 
 
 
:: โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
ชื่อ
โรงเรียนบัวใหญ่ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562ลบรูปภาพ [ 15 ก.พ. 2562 ] อ่าน 17 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบัวใหญ่ เรื่อง รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ลบรูปภาพ [ 9 พ.ย. 2561 ] อ่าน 94 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบัวใหญ่ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ลบรูปภาพ [ 25 พ.ค. 2561 ] อ่าน 137 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบัวใหญ่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 1ลบรูปภาพ [ 25 พ.ค. 2561 ] อ่าน 417 ครั้ง
กิจกรรมทางวิชาการ "เปิดประตูสู่สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560"ลบรูปภาพ [ 17 ม.ค. 2561 ] อ่าน 304 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางวัสดุช่างและงานก่อสร้าง โรงเรียนบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ลบรูปภาพ [ 26 ธ.ค. 2560 ] อ่าน 355 ครั้ง
ราคากลางวัสดุสำนักงานโรงเรียนบัวใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560ลบรูปภาพ [ 1 ธ.ค. 2560 ] อ่าน 594 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบัวใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือแบบเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Acution) โรงเรียนบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาลบรูปภาพ [ 9 พ.ค. 2560 ] อ่าน 376 ครั้ง
ผลการพิจารณาผู้ยื่นประกวดราคาและกำหนดการวันเวลาการประกวดราคาซื้อหนังสือแบบเรียน ตามประกาศ โรงเรียนบัวใหญ่ ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559ลบรูปภาพ [ 2 มิ.ย. 2559 ] อ่าน 414 ครั้ง
รายการหนังสือ โรงเรียนบัวใหญ่ ปีการศึกษา 2559 [ 4 พ.ค. 2559 ] อ่าน 985 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อหนังสือตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559ลบรูปภาพ [ 4 พ.ค. 2559 ] อ่าน 297 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบัวใหญ่ เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียนบัวใหญ่ลบรูปภาพ [ 3 มี.ค. 2559 ] อ่าน 634 ครั้ง
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนบัวใหญ่ลบรูปภาพ [ 2 ก.ย. 2558 ] อ่าน 264 ครั้ง
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนบัวใหญ่ลบรูปภาพ [ 2 ก.ย. 2558 ] อ่าน 133 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนบัวใหญ่ (หน้าที่ 2)ลบรูปภาพ [ 20 ส.ค. 2558 ] อ่าน 199 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนบัวใหญ่ (หน้าที่ 1)ลบรูปภาพ [ 20 ส.ค. 2558 ] อ่าน 212 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนบัวใหญ่ (หน้าที่ 2)ลบรูปภาพ [ 20 ส.ค. 2558 ] อ่าน 185 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนบัวใหญ่ (หน้าที่ 1)ลบรูปภาพ [ 20 ส.ค. 2558 ] อ่าน 103 ครั้ง
สรุปกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนบัวใหญ่ลบรูปภาพ [ 15 ก.ค. 2558 ] อ่าน 220 ครั้ง
ผลสอบราคาจ้างทาสีอาคารเรียน โรงเรียนบัวใหญ่ลบรูปภาพ [ 25 พ.ค. 2558 ] อ่าน 169 ครั้ง
สอบราคาจ้างทาสีอาคารเรียน โรงเรียนบัวใหญ่ลบรูปภาพ [ 8 พ.ค. 2558 ] อ่าน 191 ครั้ง
ผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนจำนวน 10 ที่ลบรูปภาพ [ 26 เม.ย. 2558 ] อ่าน 255 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อหนังสือแบบเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(E-Aucion)ลบรูปภาพ [ 22 เม.ย. 2558 ] อ่าน 296 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ลบรูปภาพ [ 22 เม.ย. 2558 ] อ่าน 183 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบัวใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างส้วมนักเรียนขนาด 10 ที่ลบรูปภาพ [ 7 เม.ย. 2558 ] อ่าน 158 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ถึงคณะครูโรงเรียนบัวใหญ่ ในวันที่ 8 เมษายน 2558 ทางร้านฅนหลังเลนส์สตูอิโอ จะนำรูปมาให้ ขอให้คณะครูทุกท่านมารับได้ที่ห้องประชุมบัวหลวงในเวลา 09.00น. โทร.0896277385ลบรูปภาพ [ 4 เม.ย. 2558 ] อ่าน 465 ครั้ง
การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบัวใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2558ลบรูปภาพ [ 4 มี.ค. 2558 ] อ่าน 462 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง "อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD" โดย นางนิตยา พรมกอง ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการลบรูปภาพ [ 23 ก.พ. 2558 ] อ่าน 1308 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยวิธีการสอนแบบโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา" โดย ส.ต.ต.ธีระพงษ์ สวนดี ตำแหน่งครู วิทยะฐานะ ครูชำนาญการลบรูปภาพ [ 23 ก.พ. 2558 ] อ่าน 1143 ครั้ง
โรงเรียนบัวใหญ่ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558ลบรูปภาพ [ 18 ก.พ. 2558 ] อ่าน 204 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง"รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูปรายวิชาศิลปะพื้นฐาน(สาระดนตรี) รหัสวิชา ศ21102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบัวใหญ่" โดย นายกฤษฏิ์ ศรีพูน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการลบรูปภาพ [ 9 ก.พ. 2558 ] อ่าน 1138 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง "การออกแบบโปรแกรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT" โดยนางสุภรัตน์ ศรีบุณยมาลา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการลบรูปภาพ [ 9 ก.พ. 2558 ] อ่าน 1083 ครั้ง
เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง "เศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT" โดย นางนุสรา กองเงินนอก ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการลบรูปภาพ [ 30 ม.ค. 2558 ] อ่าน 1089 ครั้ง
เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาแบบฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ รายวิชาพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย นายวิเชท แก้วไพทูย์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการลบรูปภาพ [ 28 ม.ค. 2558 ] อ่าน 1233 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง [ 27 ม.ค. 2558 ] อ่าน 1207 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสุกัญญา แจ้งหมื่นไวย์ เรื่อง รายงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ลบรูปภาพ [ 10 ก.ย. 2557 ] อ่าน 1316 ครั้ง
แผนผังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา โดย คุณครูวันทนีย์ กันสิงห์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบัวใหญ่ลบรูปภาพ [ 8 ก.ย. 2557 ] อ่าน 649 ครั้ง
รูปแบบพัฒนาการเรียนการสอนวรรณกรรมท้องถิ่นตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยใช้การสร้างชิ้นงานเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทำโครงงาน โดย คุณครูวันทนีย์ กันสิงห์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบัวใหญ่ลบรูปภาพ [ 8 ก.ย. 2557 ] อ่าน 668 ครั้ง
การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน สำหรับครูโรงเรียนบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัย นายราวี โม้ลา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่ลบรูปภาพ [ 29 ส.ค. 2557 ] อ่าน 1374 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ "รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูโดยใช้ชุดการเรียนการสอน ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน โรงเรียนบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา" นายราวี โม้ลา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่ลบรูปภาพ [ 19 ก.ค. 2557 ] อ่าน 1190 ครั้ง
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556 ลบรูปภาพ [ 11 ก.ค. 2557 ] อ่าน 137 ครั้ง
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557ลบรูปภาพ [ 12 มี.ค. 2557 ] อ่าน 412 ครั้ง
ร่วมโหวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ผ่านทาง SMS โดยพิมพ์ G2 แล้วส่งไปที่ 4838339 (ผู้ร่วมโหวตจะมีสิทธิลุ้นรางวัล เป็นเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล ในรายการสมรภูมิไอเดียช่อง 3ลบรูปภาพ [ 2 ม.ค. 2557 ] อ่าน 1798 ครั้ง
โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ทางลัดวิธีคิดพิชิตการหาเศษ ครูที่ปรึกษาโครงงาน ครูเมตตา ทับศรีแก้ว ครูนิตยา พรมกอง [ 14 พ.ย. 2556 ] อ่าน 215 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ "รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสมบัติของจำนวนนับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ภาษาอังกฤษบูรณาการตามหลักโมเดลซิปปา" นางเนาวรัตน์ โตประศรี ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ [ 8 พ.ย. 2556 ] อ่าน 1577 ครั้ง
ประกาศผลการสอบตามโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2556 [ 18 ก.ย. 2556 ] อ่าน 814 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ "รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา" นายเชษฐชาย วรรณประพันธ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่ วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการลบรูปภาพ [ 10 มิ.ย. 2556 ] อ่าน 2273 ครั้ง
งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ [ 23 ส.ค. 2556 ] อ่าน 768 ครั้ง
สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชา งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 [ 5 ส.ค. 2556 ] อ่าน 683 ครั้ง
โรงเรียนบัวใหญ่เตรียมความพร้อมก่อนร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ประจำปี 2556 [ 28 มิ.ย. 2556 ] อ่าน 874 ครั้ง


พบจำนวนทั้งหมด 56   รายการ หน้า 1 2

 
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ 83 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ : 0-4446-1569,0-4446-2693  โทรสาร : 0-4446-2693
e-mail : buayai2013@gmail.com