ค้นหา ใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
กลับหน้าแรกภาพกิจกรรมดาวน์โหลดกระดานสนทนาสมุดเยี่ยมติดต่อเรา โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
ชื่อผู้ใช้ :

กรุณาใส่ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน :

กรุณาใส่รหัสผ่าน

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    ประวัติโรงเรียน
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    สัญลักษณ์โรงเรียน
    ข้อมูลครู
    ข้อมูลนักเรียน
    แผนที่ ที่ตั้ง
    งานประกันคุณภาพการศึกษา
    งานวิชาการ
    โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    คณะผู้บริหาร
    กลุ่มสาระฯภาษาไทย
    กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
    กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
    กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
    กลุ่มสาระฯศิลปะ
    กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
    กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
    สนับสนุนการสอน
    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
    พนักงานจ้างตามภารกิจ
    ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    โรงเรียนในสังกัด อบจ.นม.
    โรงเรียน อบจ.นม.กลุ่มที่ 2
    โรงเรียน อบจ.นม.กลุ่มที่ 3
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    อบจ.จังหวัดนครราชสีมา
    สำนักการศึกษาฯ
    e-FileTransfer
    สำนักงาน ก.พ.
    กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
    ครูบ้านนอกดอทคอม
    ครูไทย
    กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
    ศูนย์ความรู้อาเซียน
    สมาคมอาเซียน
    เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
    โครงการ eDLTV
    สารานุกรมเมืองด่านนอก
    คุรุสภา
    พรบ.คอมพิวเตอร์
    ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA
    web conference
    DLIT ห้องเรียนแห่งคุณภาพ
    การสอนเพิ่มเติมความรู้ผ่านระบบถ่ายทอดสดบนเว็บไซต์
     SBMLD INNOVATION
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญประจำปีการศึกษา 2557
    พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
    พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558
    โครงการสืบสานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำภูมิปัญญาท้องถิ่น
    งานเกษียณอายุราชการ ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๐
    ศาสตร์พระราชาโรงเรียนบัวใหญ่"ปลูกป่าในใจคน"
    "กราบหัวใจครู"เนื่องในวันครู16 มกราคม 2563
    "ก้าวสู่ฝันวันเกษียณ มุทิตา กษิณาลัย ร้อยดวงใจผูกพัน" งานเกษียณราชการประจำปี 2563
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำปี 2556
    นักเรียนที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
    โครงงานภาษาอังกฤษ เรื่อง "Triple E from E-book"
    ร้องเพลงประสานเสียง"เพลงธงชาติ" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เนื่องในวันไหว้ครู 12 มิถุนายน 2557
    ร้องเพลงเทิดพระเกียรติพระคุณแม่ โดยเด็กหญิง ชุติกาญจน์ โคตรเสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
    นักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ทำเครื่องแยกเหรียญชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์อีสาน
    โครงงานเรื่อง ธนบัตร : เอกลักษณ์ชาติ ประวัติศาสตร์ไทย
    โครงงานภาษาไทย
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

 
 
 
:: โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
ชื่อ
ดาวน์โหลด ปถ.05,bookmark ภาคเรียนที่ 2/2563ลบรูปภาพ [ 21 ม.ค. 2564 ] อ่าน 62 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบัวใหญ่ เรื่อง รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ลบรูปภาพ [ 17 พ.ย. 2563 ] อ่าน 99 ครั้ง
บัญชีครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โรงเรียนบัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาลบรูปภาพ [ 17 พ.ย. 2563 ] อ่าน 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด ปถ.05 ภาคเรียนที่1-2563ลบรูปภาพ [ 27 ก.ค. 2563 ] อ่าน 344 ครั้ง
ดาวน์โหลด Bookmark ภาคเรียนที่1-2563ลบรูปภาพ [ 27 ก.ค. 2563 ] อ่าน 243 ครั้ง
ดาวน์โหลดรายงานการคัดกรองปี2562ลบรูปภาพ [ 29 พ.ย. 2562 ] อ่าน 297 ครั้ง
ดาวน์โหลดโปรแกรมSDQ-BuayaiSchool-v1-2562.xlsxลบรูปภาพ [ 29 พ.ย. 2562 ] อ่าน 245 ครั้ง
ราคากลางวัสดุสำนักงานโรงเรียนบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ลบรูปภาพ [ 31 ต.ค. 2562 ] อ่าน 533 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางวัสดุสำนักงานโรงเรียนบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ลบรูปภาพ [ 31 ต.ค. 2562 ] อ่าน 752 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะวัสดุสำนักงานโรงเรียนบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ลบรูปภาพ [ 31 ต.ค. 2562 ] อ่าน 490 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบัวใหญ่ เรื่อง รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ลบรูปภาพ [ 31 ต.ค. 2562 ] อ่าน 401 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบัวใหญ่ เรือง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ลบรูปภาพ [ 25 ก.ค. 2562 ] อ่าน 352 ครั้ง
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562ลบรูปภาพ [ 6 เม.ย. 2562 ] อ่าน 712 ครั้ง
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562ลบรูปภาพ [ 6 เม.ย. 2562 ] อ่าน 313 ครั้ง
โรงเรียนบัวใหญ่ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562ลบรูปภาพ [ 15 ก.พ. 2562 ] อ่าน 272 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบัวใหญ่ เรื่อง รายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ลบรูปภาพ [ 9 พ.ย. 2561 ] อ่าน 548 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบัวใหญ่ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ลบรูปภาพ [ 25 พ.ค. 2561 ] อ่าน 220 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบัวใหญ่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 1ลบรูปภาพ [ 25 พ.ค. 2561 ] อ่าน 808 ครั้ง
กิจกรรมทางวิชาการ "เปิดประตูสู่สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560"ลบรูปภาพ [ 17 ม.ค. 2561 ] อ่าน 737 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางวัสดุช่างและงานก่อสร้าง โรงเรียนบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ลบรูปภาพ [ 26 ธ.ค. 2560 ] อ่าน 937 ครั้ง
ราคากลางวัสดุสำนักงานโรงเรียนบัวใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560ลบรูปภาพ [ 1 ธ.ค. 2560 ] อ่าน 1513 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบัวใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือแบบเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Acution) โรงเรียนบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาลบรูปภาพ [ 9 พ.ค. 2560 ] อ่าน 733 ครั้ง
ผลการพิจารณาผู้ยื่นประกวดราคาและกำหนดการวันเวลาการประกวดราคาซื้อหนังสือแบบเรียน ตามประกาศ โรงเรียนบัวใหญ่ ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559ลบรูปภาพ [ 2 มิ.ย. 2559 ] อ่าน 456 ครั้ง
รายการหนังสือ โรงเรียนบัวใหญ่ ปีการศึกษา 2559 [ 4 พ.ค. 2559 ] อ่าน 1030 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อหนังสือตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559ลบรูปภาพ [ 4 พ.ค. 2559 ] อ่าน 351 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบัวใหญ่ เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียนบัวใหญ่ลบรูปภาพ [ 3 มี.ค. 2559 ] อ่าน 667 ครั้ง
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนบัวใหญ่ลบรูปภาพ [ 2 ก.ย. 2558 ] อ่าน 286 ครั้ง
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนบัวใหญ่ลบรูปภาพ [ 2 ก.ย. 2558 ] อ่าน 171 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนบัวใหญ่ (หน้าที่ 2)ลบรูปภาพ [ 20 ส.ค. 2558 ] อ่าน 219 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนบัวใหญ่ (หน้าที่ 1)ลบรูปภาพ [ 20 ส.ค. 2558 ] อ่าน 228 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนบัวใหญ่ (หน้าที่ 2)ลบรูปภาพ [ 20 ส.ค. 2558 ] อ่าน 202 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนบัวใหญ่ (หน้าที่ 1)ลบรูปภาพ [ 20 ส.ค. 2558 ] อ่าน 120 ครั้ง
สรุปกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนบัวใหญ่ลบรูปภาพ [ 15 ก.ค. 2558 ] อ่าน 234 ครั้ง
ผลสอบราคาจ้างทาสีอาคารเรียน โรงเรียนบัวใหญ่ลบรูปภาพ [ 25 พ.ค. 2558 ] อ่าน 172 ครั้ง
สอบราคาจ้างทาสีอาคารเรียน โรงเรียนบัวใหญ่ลบรูปภาพ [ 8 พ.ค. 2558 ] อ่าน 199 ครั้ง
ผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนจำนวน 10 ที่ลบรูปภาพ [ 26 เม.ย. 2558 ] อ่าน 270 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อหนังสือแบบเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(E-Aucion)ลบรูปภาพ [ 22 เม.ย. 2558 ] อ่าน 306 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ลบรูปภาพ [ 22 เม.ย. 2558 ] อ่าน 188 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบัวใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างส้วมนักเรียนขนาด 10 ที่ลบรูปภาพ [ 7 เม.ย. 2558 ] อ่าน 166 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ถึงคณะครูโรงเรียนบัวใหญ่ ในวันที่ 8 เมษายน 2558 ทางร้านฅนหลังเลนส์สตูอิโอ จะนำรูปมาให้ ขอให้คณะครูทุกท่านมารับได้ที่ห้องประชุมบัวหลวงในเวลา 09.00น. โทร.0896277385ลบรูปภาพ [ 4 เม.ย. 2558 ] อ่าน 768 ครั้ง
การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบัวใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2558ลบรูปภาพ [ 4 มี.ค. 2558 ] อ่าน 466 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง "อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD" โดย นางนิตยา พรมกอง ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการลบรูปภาพ [ 23 ก.พ. 2558 ] อ่าน 1311 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยวิธีการสอนแบบโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา" โดย ส.ต.ต.ธีระพงษ์ สวนดี ตำแหน่งครู วิทยะฐานะ ครูชำนาญการลบรูปภาพ [ 23 ก.พ. 2558 ] อ่าน 1147 ครั้ง
โรงเรียนบัวใหญ่ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558ลบรูปภาพ [ 18 ก.พ. 2558 ] อ่าน 209 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง"รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูปรายวิชาศิลปะพื้นฐาน(สาระดนตรี) รหัสวิชา ศ21102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบัวใหญ่" โดย นายกฤษฏิ์ ศรีพูน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการลบรูปภาพ [ 9 ก.พ. 2558 ] อ่าน 1146 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง "การออกแบบโปรแกรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT" โดยนางสุภรัตน์ ศรีบุณยมาลา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการลบรูปภาพ [ 9 ก.พ. 2558 ] อ่าน 1087 ครั้ง
เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง "เศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT" โดย นางนุสรา กองเงินนอก ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการลบรูปภาพ [ 30 ม.ค. 2558 ] อ่าน 1097 ครั้ง
เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาแบบฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ รายวิชาพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย นายวิเชท แก้วไพทูย์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการลบรูปภาพ [ 28 ม.ค. 2558 ] อ่าน 1236 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง [ 27 ม.ค. 2558 ] อ่าน 1211 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสุกัญญา แจ้งหมื่นไวย์ เรื่อง รายงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ลบรูปภาพ [ 10 ก.ย. 2557 ] อ่าน 1319 ครั้ง


พบจำนวนทั้งหมด 70   รายการ หน้า 1 2

 
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ 83 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ : 0-4446-1569,0-4446-2693  โทรสาร : 0-4446-2693
e-mail : vck@bua-yai.ac.th