ค้นหา ใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
กลับหน้าแรกภาพกิจกรรมดาวน์โหลดกระดานสนทนาสมุดเยี่ยมติดต่อเรา โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
ชื่อผู้ใช้ :

กรุณาใส่ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน :

กรุณาใส่รหัสผ่าน

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    ประวัติโรงเรียน
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    สัญลักษณ์โรงเรียน
    ข้อมูลครู
    ข้อมูลนักเรียน
    แผนที่ ที่ตั้ง
    งานประกันคุณภาพการศึกษา
    งานวิชาการ
    โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    คณะผู้บริหาร
    กลุ่มสาระฯภาษาไทย
    กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
    กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
    กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
    กลุ่มสาระฯศิลปะ
    กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
    กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
    สนับสนุนการสอน
    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
    พนักงานจ้างตามภารกิจ
    ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    โรงเรียนในสังกัด อบจ.นม.
    โรงเรียน อบจ.นม.กลุ่มที่ 2
    โรงเรียน อบจ.นม.กลุ่มที่ 3
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    อบจ.จังหวัดนครราชสีมา
    สำนักการศึกษาฯ
    e-FileTransfer
    สำนักงาน ก.พ.
    กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
    ครูบ้านนอกดอทคอม
    ครูไทย
    กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
    ศูนย์ความรู้อาเซียน
    สมาคมอาเซียน
    เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
    โครงการ eDLTV
    สารานุกรมเมืองด่านนอก
    คุรุสภา
    พรบ.คอมพิวเตอร์
    ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA
    web conference
    DLIT ห้องเรียนแห่งคุณภาพ
    การสอนเพิ่มเติมความรู้ผ่านระบบถ่ายทอดสดบนเว็บไซต์
     SBMLD INNOVATION
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญประจำปีการศึกษา 2557
    พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
    พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558
    โครงการสืบสานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำภูมิปัญญาท้องถิ่น
    งานเกษียณอายุราชการ ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๐
    ศาสตร์พระราชาโรงเรียนบัวใหญ่"ปลูกป่าในใจคน"
    "กราบหัวใจครู"เนื่องในวันครู16 มกราคม 2563
    "ก้าวสู่ฝันวันเกษียณ มุทิตา กษิณาลัย ร้อยดวงใจผูกพัน" งานเกษียณราชการประจำปี 2563
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำปี 2556
    นักเรียนที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
    โครงงานภาษาอังกฤษ เรื่อง "Triple E from E-book"
    ร้องเพลงประสานเสียง"เพลงธงชาติ" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เนื่องในวันไหว้ครู 12 มิถุนายน 2557
    ร้องเพลงเทิดพระเกียรติพระคุณแม่ โดยเด็กหญิง ชุติกาญจน์ โคตรเสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
    นักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ทำเครื่องแยกเหรียญชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์อีสาน
    โครงงานเรื่อง ธนบัตร : เอกลักษณ์ชาติ ประวัติศาสตร์ไทย
    โครงงานภาษาไทย
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

 
 
 
:: โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima ข่าวกิจกรรม
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
ชื่อ
ประกาศโรงเรียนบัวใหญ่
 
ประกาศโรงเรียนบัวใหญ่ เรื่อง ปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ [ 24 ธ.ค. 2563 ] อ่าน 220 ครั้ง
โรงเรียนบัวใหญ่
 
โรงเรียนบัวใหญ่ ขอต้อนรับบุคลากรใหม่ คุณครูณิชัชฌา อาโยวงษ์ และคุณครูนารี แก้วหานาทลบรูปภาพ [ 2 ธ.ค. 2563 ] อ่าน 152 ครั้ง
โรงเรียนบัวใหญ่
 
โรงเรียนบัวใหญ่ ขอขอบคุณศิษย์เก่า รุ่น ม.3 พ.ศ.2523 และรุ่น ม.6 พ.ศ.2528 ที่มอบทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาทให้แก่โรงเรียนลบรูปภาพ [ 30 พ.ย. 2563 ] อ่าน 109 ครั้ง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้นวัตกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและการขอวิทยฐานะ [ 30 พ.ย. 2563 ] อ่าน 100 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่องมาตรการและข้อปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ลบรูปภาพ [ 10 พ.ย. 2563 ] อ่าน 156 ครั้ง
โรงเรียนบัวใหญ่
 
โรงเรียนบัวใหญ่ จัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงลบรูปภาพ [ 11 ส.ค. 2563 ] อ่าน 423 ครั้ง
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา
 
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563ลบรูปภาพ [ 31 ก.ค. 2563 ] อ่าน 284 ครั้ง
แนวทางการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
 
แนวทางการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา การมาเรียนของนักเรียนเพื่อป้องกันโรค Covid-19 [ 25 มิ.ย. 2563 ] อ่าน 579 ครั้ง
ประกาศรายชื่อนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
 
ประกาศรายชื่อนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 [ 28 พ.ค. 2563 ] อ่าน 1005 ครั้ง
การมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่
 
การมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ ในระบบออนไลน์ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 [ 2 พ.ค. 2563 ] อ่าน 4388 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ
 
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 รอบที่ 2ลบรูปภาพ [ 27 เม.ย. 2563 ] อ่าน 2312 ครั้ง
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
 
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [ 23 เม.ย. 2563 ] อ่าน 9504 ครั้ง
ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่
 
ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ ชมการถ่ายทอดสด เกี่ยวกับนโยบายของโรงเรียน และตอบข้อคำถามลบรูปภาพ [ 6 เม.ย. 2563 ] อ่าน 1020 ครั้ง
การมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่
 
การมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ ในระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) ภายในวันที่ 7-9 เมษายน 2563 เท่านั้น [ 28 มี.ค. 2563 ] อ่าน 2887 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง "นายอภิรักษ์ สันติวีระวงศ์" ในการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ลบรูปภาพ [ 26 มี.ค. 2563 ] อ่าน 534 ครั้ง


พบจำนวนทั้งหมด 168   รายการ หน้า « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 12 Next »

 
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ 83 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ : 0-4446-1569,0-4446-2693  โทรสาร : 0-4446-2693
e-mail : vck@bua-yai.ac.th