ค้นหา ใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
กลับหน้าแรกภาพกิจกรรมดาวน์โหลดกระดานสนทนาสมุดเยี่ยมติดต่อเรา โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
ชื่อผู้ใช้ :

กรุณาใส่ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน :

กรุณาใส่รหัสผ่าน

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    ประวัติโรงเรียน
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    สัญลักษณ์โรงเรียน
    ข้อมูลครู
    ข้อมูลนักเรียน
    แผนที่ ที่ตั้ง
    งานประกันคุณภาพการศึกษา
    งานวิชาการ
    โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    คณะผู้บริหาร
    กลุ่มสาระฯภาษาไทย
    กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
    กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
    กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
    กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
    กลุ่มสาระฯศิลปะ
    กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
    กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
    สนับสนุนการสอน
    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำนักงาน
    ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    โรงเรียนในสังกัด อบจ.นม.
    โรงเรียน อบจ.นม.กลุ่มที่ 2
    โรงเรียน อบจ.นม.กลุ่มที่ 3
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    อบจ.จังหวัดนครราชสีมา
    สำนักการศึกษาฯ
    e-FileTransfer
    สำนักงาน ก.พ.
    กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
    ครูบ้านนอกดอทคอม
    ครูไทย
    กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
    ศูนย์ความรู้อาเซียน
    สมาคมอาเซียน
    เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
    โครงการ eDLTV
    สารานุกรมเมืองด่านนอก
    คุรุสภา
    พรบ.คอมพิวเตอร์
    ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA
    web conference
    DLIT ห้องเรียนแห่งคุณภาพ
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญประจำปีการศึกษา 2557
    พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
    พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558
    โครงการสืบสานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำภูมิปัญญาท้องถิ่น
    งานเกษียณอายุราชการ ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๐
    ศาสตร์พระราชาโรงเรียนบัวใหญ่"ปลูกป่าในใจคน"
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

 
 
 
:: โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima ข่าวกิจกรรม
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
ชื่อ
มุฑิตากษิณาจารย์ บัวงามลาก้าน ๒๕๖๑
 
"มุฑิตากษิณาจารย์ บัวงามลาก้าน ๒๕๖๑"ลบรูปภาพ [ 1 ต.ค. 2561 ] อ่าน 36 ครั้ง
กิจกรรมการประกวดไหว้สวยพอเพียงประจำปีการศึกษา
 
กิจกรรมการประกวดไหว้สวยพอเพียงประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ [ 27 ส.ค. 2561 ] อ่าน 122 ครั้ง
ทีฆายุกา
 
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติลบรูปภาพ [ 10 ส.ค. 2561 ] อ่าน 93 ครั้ง
การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนภายในโรงเรียนบัวใหญ่
 
การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนภายในโรงเรียนบัวใหญ่ ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 ลบรูปภาพ [ 9 ก.ค. 2561 ] อ่าน 151 ครั้ง
สดุดีครูกวีสี่แผ่นดิน
 
สดุดีครูกวีสี่แผ่นดิน เทิดคีตะราชา วาระภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๑ [ 3 ก.ค. 2561 ] อ่าน 122 ครั้ง
พิธีสวนสนามและถวายคำปฏิญาณ
 
พิธีสวนสนามและถวายคำปฏิญาณ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ [ 27 มิ.ย. 2561 ] อ่าน 115 ครั้ง
กิจกรรมสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง
 
กิจกรรมสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง Classroom Meeting ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561ลบรูปภาพ [ 25 มิ.ย. 2561 ] อ่าน 97 ครั้ง
คณะครูนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบัวใหญ่ร่วมกันบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย
 
คณะครูนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบัวใหญ่ร่วมกันบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทยลบรูปภาพ [ 25 มิ.ย. 2561 ] อ่าน 85 ครั้ง
กีฬาสานสัมพันธ์ส่วนราชการอำเภอบัวใหญ่
 
กีฬาสานสัมพันธ์ส่วนราชการอำเภอบัวใหญ่ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561ลบรูปภาพ [ 25 มิ.ย. 2561 ] อ่าน 75 ครั้ง
ประดับอินทนูให้แก่ครูที่มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
 
ประดับอินทนูให้แก่ครูที่มีวิทยฐานะที่สูงขึ้นลบรูปภาพ [ 25 มิ.ย. 2561 ] อ่าน 78 ครั้ง
พิธีไหว้ครู
 
พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ [ 14 มิ.ย. 2561 ] อ่าน 118 ครั้ง
โรงเรียนบัวใหญ่ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ
 
โรงเรียนบัวใหญ่ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561ลบรูปภาพ [ 9 ก.พ. 2561 ] อ่าน 768 ครั้ง
พิธีมอบทุนการศึกษา
 
พิธีมอบทุนการศึกษา จากศิษย์เก่าโรงเรียนบัวใหญ่ รุ่น 2516 จำนวน 50 ทุนลบรูปภาพ [ 22 ม.ค. 2561 ] อ่าน 332 ครั้ง
การสอนเสริมแบบเข้มข้น
 
การสอนเสริมแบบเข้มข้น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ลบรูปภาพ [ 22 ม.ค. 2561 ] อ่าน 248 ครั้ง
Merry
 
Merry Chirstmas and Happy New Year 2018 in casual styleลบรูปภาพ [ 8 ม.ค. 2561 ] อ่าน 307 ครั้ง


พบจำนวนทั้งหมด 128   รายการ หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ 83 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ : 0-4446-1569,0-4446-2693  โทรสาร : 0-4446-2693
e-mail : buayai2013@gmail.com