ค้นหา ใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
กลับหน้าแรกภาพกิจกรรมดาวน์โหลดกระดานสนทนาสมุดเยี่ยมติดต่อเรา โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
ชื่อผู้ใช้ :

กรุณาใส่ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน :

กรุณาใส่รหัสผ่าน

โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    ประวัติโรงเรียน
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    สัญลักษณ์โรงเรียน
    ข้อมูลครู
    ข้อมูลนักเรียน
    แผนที่ ที่ตั้ง
    งานประกันคุณภาพการศึกษา
    งานวิชาการ
    โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    คณะผู้บริหาร
    กลุ่มสาระฯภาษาไทย
    กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
    กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
    กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
    กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
    กลุ่มสาระฯศิลปะ
    กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
    กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
    สนับสนุนการสอน
    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำนักงาน
    ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    โรงเรียนในสังกัด อบจ.นม.
    โรงเรียน อบจ.นม.กลุ่มที่ 2
    โรงเรียน อบจ.นม.กลุ่มที่ 3
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    อบจ.จังหวัดนครราชสีมา
    สำนักการศึกษาฯ
    e-FileTransfer
    สำนักงาน ก.พ.
    กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
    ครูบ้านนอกดอทคอม
    ครูไทย
    กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
    ศูนย์ความรู้อาเซียน
    สมาคมอาเซียน
    เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
    โครงการ eDLTV
    สารานุกรมเมืองด่านนอก
    คุรุสภา
    พรบ.คอมพิวเตอร์
    ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA
    web conference
    DLIT ห้องเรียนแห่งคุณภาพ
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
    เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญประจำปีการศึกษา 2557
    พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
    พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558
    โครงการสืบสานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำภูมิปัญญาท้องถิ่น
    งานเกษียณอายุราชการ ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๐
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima

 
 
 
:: โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima ข่าวกิจกรรม
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
ชื่อ
Merry
 
Merry Chirstmas and Happy New Year 2018 in casual styleลบรูปภาพ [ 8 ม.ค. 2561 ] อ่าน 45 ครั้ง
กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการให้กับครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 
กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการให้กับครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา [ 21 ธ.ค. 2560 ] อ่าน 59 ครั้ง
โรงเรียนบัวใหญ่รับการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
 
โรงเรียนบัวใหญ่รับการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น [ 21 ธ.ค. 2560 ] อ่าน 59 ครั้ง
โครงการบรรพชาสามเณร
 
โครงการบรรพชาสามเณร ๙๙ รูป เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ [ 21 ธ.ค. 2560 ] อ่าน 59 ครั้ง
มอบเกียรติบัตรแด่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี
 
มอบเกียรติบัตรแด่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ติดระดับ Top-Ten ในแต่ละระดับชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 [ 28 พ.ย. 2560 ] อ่าน 133 ครั้ง
พิธีถวายราชสดุดี
 
พิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหาธีราชเจ้า ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ [ 28 พ.ย. 2560 ] อ่าน 84 ครั้ง
บัวงามลาก้าน
 
บัวงามลาก้าน กษิณาจารย์ ๒๕๖๐ [ 25 ก.ย. 2560 ] อ่าน 247 ครั้ง
การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ประจำปีการศึกษา
 
การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑๓-๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ [ 19 ก.ย. 2560 ] อ่าน 216 ครั้ง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ How to create automatic content by using Microsoft Word 2013 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนบัวใหญ่ [ 4 ก.ย. 2560 ] อ่าน 162 ครั้ง
กิจกรรมไหว้สวย
 
กิจกรรมไหว้สวย การส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน [ 22 ส.ค. 2560 ] อ่าน 231 ครั้ง
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด
 
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ [ 1 ส.ค. 2560 ] อ่าน 172 ครั้ง
ประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี
 
ประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๐ [ 11 ก.ค. 2560 ] อ่าน 223 ครั้ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีจัดกิจกรรมโครงการสืบสานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีจัดกิจกรรมโครงการสืบสานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำภูมิปัญญาท้องถิ่นลบรูปภาพ [ 4 ก.ค. 2560 ] อ่าน 175 ครั้ง
โรงเรียนบัวใหญ่ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
 
โรงเรียนบัวใหญ่ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ [ 17 ก.พ. 2560 ] อ่าน 616 ครั้ง
โรงเรียนบัวใหญ่จัดกิจกรรม"ตลาดนัดวิชาการ"
 
โรงเรียนบัวใหญ่จัดกิจกรรม"ตลาดนัดวิชาการ" และ"การแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปะ ๑ ห้องเรียน ๑ โครงงาน" ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ลบรูปภาพ [ 6 ก.พ. 2560 ] อ่าน 376 ครั้ง


พบจำนวนทั้งหมด 114   รายการ หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8

 
 
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา :: Buayai School Nakhonratchasima
โรงเรียนบัวใหญ่ 83 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ : 0-4446-1569,0-4446-2693  โทรสาร : 0-4446-2693
e-mail : buayai2013@hotmail.com